Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie

Laatst gecontroleerd op:
20 mei 2021
Gepubliceerd op:
18 maart 2021

Het Netherlands Space Office (NSO) daagt ondernemers uit om oplossingen te ontwikkelen met satellietdata en andere data, die bijdragen aan de informatievoorziening om de klimaatmitigatie en klimaatadaptatie binnen Nederland te faciliteren.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer deelnemen.

Doel

NSO wil met deze SBIR het gebruik van satellietdata rondom deze maatschappelijke vraagstukken aanjagen en onderzoeken. Normaal gesproken legt de SBIR vanuit een specifieke overheidspartij een afgebakend vraagstuk voor aan de markt, maar deze SBIR is breder opgezet. Dit betekent dat we bedrijven vragen om binnen het thema klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zelf een vraagstuk te identificeren met één of meerdere (semi-)publieke partijen als probleemhouder, om een oplossing voor te ontwikkelen. 

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: maart 2021 – mei 2022.

Fase

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 560.000 voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 40.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die beloond zijn in fase 1, kunnen een offerte voor fase 2 indienen.
 
Voor fase 2 is een budget van € 320.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 80.000 (inclusief btw). Het precieze aantal te belonen projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?