Gesloten voor aanvragen

SBIR Satellietdatagebruik bij het automatisch opsporen van veranderingen in het watersysteem

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2021
Gepubliceerd op:
9 juli 2020

Wilt u als ondernemer informatieproducten ontwikkelen voor het identificeren van fysieke wijzigingen in het beheersgebied van de waterschappen en Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat, STOWA, de Nederlandse waterschappen (verenigd in het Waterschapshuis) en het Netherlands Space Office dagen u uit uw idee in te dienen.

Bij veel beheerders lijkt de digitale representatie van de situatie niet volledig op de werkelijke situatie in het veld. Bijvoorbeeld door onbekend handelen van derden, onjuiste registraties of natuurlijke ontwikkelingen. Ook leiden onder andere teruglopende toezichtcapaciteit en personeelsverloop bij de beheerders tot beperkingen in het toezicht, wat nu nog vooral visueel ter plekke plaatsvindt. Er is daarom behoefte aan een aanvullende slimme en geautomatiseerde manier van monitoren van veranderingen. Deze informatieproducten leiden voor Rijkswaterstaat en de waterschappen tot het meer en beter monitoren van hun beheersgebied. Ook kunnen zij sneller reageren op veranderingen in het beheersgebied.

Om gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving te versnellen, heeft het NSO 'innovatiegericht inkopen ruimtevaart' geïntroduceerd. SBIR biedt bedrijven, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, de kans om hier op in te schrijven. De afgelopen jaren zijn al een aantal SBIR’s voor dit doel uitgevoerd. De financiële middelen voor deze SBIR komen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Rijkswaterstaat, STOWA en de Nederlandse waterschappen.

Looptijd opdracht

De opdracht loopt van 9 juli 2020 tot en met november 2021. 

Fase

Deze oproep is voor fase 1. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 480.000 voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 60.000 inclusief btw. Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen. Voor fase 2 is een budget van € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 120.000 (inclusief btw). Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Of neem voor deze oproep contact op met NSO.
Bent u tevreden over deze pagina?