Gesloten voor aanvragen

SBIR Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021
Gepubliceerd op:
24 september 2018

Oproep voor ondernemers om (technologische) producten in spelvorm oftewel games te ontwikkelen die mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes. Het gaat om hulpmiddelen die patiënten in het dagelijks leven thuis, in de buurt, op school, op het werk of tijdens hobby’s kunnen gebruiken.

Personen met een of meerdere ziekten of aandoeningen staan – bewust en onbewust - de hele dag voor keuzes die ze moeten maken door hun toestand. Per dag en per situatie verschillen deze keuzes, afhankelijk van persoonlijke - en omgevingsfactoren. De beslissingen nemen zij vaak zelf of met hulp van hun (mantel)zorgers of zorgverleners.

De te ontwikkelen serious games moeten de patiënten gaan helpen bewuste keuzes te maken en zo de regie over hun eigen leven te nemen. De games dragen ook bij aan de missie van de Maatschappelijke Uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’: vitaal functionerende burgers in een gezonde economie.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Topsector Life Sciences & Health (LSH) willen een aantal praktijklocaties (proeftuinen) aan gaan bieden, om de prototypes te testen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Het ministerie van EZK stelt voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 30.000 (inclusief btw).
Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met excellent resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen een uitnodiging ontvangen om voor fase 2 een aanbod te doen.

Het budget voor fase 2 is € 760.000. Het maximum per project wordt later bekend gemaakt aan de opdrachtnemers van fase 1.

Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2.

Openbare samenvattingen

Fase 2 van de SBIR Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes start met &Ranj, Ijsfontein en Connectedcare. In maart 2021 worden de resultaten bekend.

Lees de openbare samenvattingen van de 3 projecten.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?