Gesloten voor aanvragen

SBIR Verduurzamen voedselproductie

Gepubliceerd op:
10 juli 2014
Laatst gecontroleerd op:
8 augustus 2017

Fase 2 van deze opdracht loopt op dit moment

Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken
Beschikbaar budget: € 1,8 miljoen
Onderwerp van de opdracht: efficiëntere inzet van grondstoffen en hoogwaardiger gebruik van reststromen voor een duurzame voedselproductie
Looptijd van de opdracht: 10 juli 2014 – begin 2018

Korte samenvatting

In deze SBIR-tender staat het thema ‘Meer met minder’ centraal, toegespitst op de volgende hoofdcategorieën:

  • het efficiënter gebruiken van grondstoffen door innovaties in systemen en processen in de voedselketen
  • het beperken van reststromen door innovaties in systemen en processen in de voedselketen
  • het stimuleren van een hoogwaardig gebruik van overblijvende reststromen in de agrofoodketen. Denk bijvoorbeeld aan raffinage van reststromen tot nieuwe grondstoffen en aan hergebruik van reststromen in humane en dierlijke voedselketens.
Alle documenten voor de verschillende fasen van SBIR vindt u op mijn.rvo.nl.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

 

Deze oproep is gesloten.

Bent u tevreden over deze pagina?