Gesloten voor aanvragen

6 winnende plannen voor SBIR Voedselzekerheid Sub-Sahara

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 oktober 2020

In deze SBIR staat het onderwerp het vergroten van voedselzekerheid voor het armste deel van de bevolking in het kwetsbaarste deel van de wereld, Sub-Sahara Afrika, centraal. 

De 6 winnende plannen van fase 2 zijn:

  • Cambisol: Ecosystem Kickstarter, een uitvouwbaar, biologisch afbreekbaar ontwerp voor Oeganda dat water vasthoudt, zaden beschermt bij ontkieming en bijdraagt aan herstel van beschadigde ecosysteem.
  • COIN22: Blockchain Innovation-wallet is een digital platform voor diverse landen in Sub-Sahara Afrika dat boeren toegang geeft tot hoog kwalitatieve landbouwproducten, financiering en training en advies.
  • MetaMeta Research: Bio-based Rodent Control Product, een milieuvriendelijk middel tegen knaagdieren in Ethiopië om voedselgewassen te beschermen.
  • VanderSat: aMaizing, een droogte cq. overstromingsverzekering voor maïsboeren in Kenia gebaseerd op satellietdata.
  • Satelligence: Geodata bindt de strijd aan met de legerworm, dit project gebruikt satellietdata om de schade en verspreiding van dit insect te voorspellen zodat boeren tijdig passende maatregelen kunnen nemen en oogstverliezen kunnen beperken.
  • Waterwatch Projects: Crop Disease Alert and Tracking solution detecteert gewasziekten op basis van weerdata, satellietbeelden en foto’s gemaakt door boeren ter plaatse in Kenia.

Selectieproces

In totaal zijn in mei 2018 46 voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie van deskundigen selecteerde op basis van 3 criteria de beste 20 plannen. Na een haalbaarheidsonderzoek heeft dat medio maart 2019 geleid tot verder onderzoek en ontwikkeling van de 20 innovaties. De commissie selecteerde hieruit de 6 beste plannen. De criteria op basis waarvan de keuze tot stand is gekomen zijn: impact op de voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika, innovatie, kwaliteit van het project en economisch perspectief. Ook is gekeken naar de samenwerking met lokale partners in Sub-Sahara Afrika en het betrekken van vrouwen bij de innovatie.
Lees meer over de SBIR oproep Voedselzekerheid Sub-Sahara.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?