Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen Fase 1 SBIR-oproep Biobased en circulaire oeverbescherming

Gepubliceerd op:
11 april 2023

Er zijn 5 bedrijven geselecteerd voor fase 1 van de SBIR Biobased en circulaire oeverbescherming. Doel is innovatieve oplossingen te vinden voor de vervanging van hardhout en staal in oeverbescherming. In fase 1 onderzoeken zij de haalbaarheid van hun project. In september beoordeelt de commissie de projecten voor fase 2; het ontwikkelen van de innovatie.

Dit zijn de publieke samenvattingen van de projecten.

Alle hout is geen rijshout: de oeverbescherming van de toekomst

Van Aalsburg B.V. onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van rijshout in een oeverbeschermingsconstructie met houten palen en jute-geotextiel. Vergelijkbare constructies worden al toegepast bij kleine, natuurlijke stromen van ondiep water. Voor grootschalige toepassingen zijn specificaties nodig van deze biobased materialen. De technische en economische haalbaarheid van de biobased, circulaire materialen moet worden onderzocht om ze als een duurzaam alternatief te kunnen aanbieden voor oeverbescherming op basis van (tropisch) hardhout, staal, plastic en composieten.

Biobased en circulaire oeverbescherming

Met het produceren, gebruiken en vervolgens weggooien van producten behalen we de klimaatdoelen niet. Innodeen wil een circulaire samenleving bevorderen en ontwikkelt daarom een biobased en circulaire oeverbescherming als alternatief voor de bestaande verticale oeverbeschermingsproducten. Dat doet het bedrijf in samenwerking met aanbieders van biobased grondstoffen, niet-fossiele restmaterialen, testinstituten en verwerkers van oeverbescherming.

Een biobased verticale oeverbescherming uit biopolymeren

BESE B.V. onderzoekt de haalbaarheid van de ontwikkeling van een biobased, circulaire en verticale (BESE) oeverbescherming op basis van biopolymeren. Hierbij kijkt het bedrijf naar de technische eisen voor oeverbescherming in combinatie met een verbetering van de biodiversiteit. Bij positieve resultaten uit fase 1 wordt in fase 2 een prototype van de BESE-oeverbescherming geproduceerd, getest en gevalideerd bij verschillende waterschappen.

Biobased GEOWALL oeverbescherming

De biobased GEOWALL-oeverbescherming is een verticale wand gebouwd van geperste baggerspecie in de vorm van blokken De baggerspecie komt direct vanuit dezelfde watergang en wordt gestabiliseerd met biobased bindmiddelen. Deze duurzame innovatie is al langer in ontwikkeling. Nu is de kans om te onderzoeken of groene reststromen uit lokaal terreinbeheer te gebruiken zijn, om zo traditionele CO2-intensieve, chemische bindmiddelen te vervangen.

Bio-circulaire beschoeiing met Nabasco

Dit project wil een oeverbescherming maken die 100% biobased en herbruikbaar is. De paal-schot constructie wordt gemaakt met Nabasco® biocomposiet waar nodig en zacht hout waar het kan. Zo ontstaat een duurzame verticale oeverbescherming met een lange levensduur, zonder gebruik van hardhout of gronddoek, die men op vertrouwde wijze kan plaatsen. Nabasco® is een materiaal dat gemaakt wordt van natuurlijke restproducten en na gebruik weer te hergebruiken is in het productieproces.
 

Meer informatie over SBIR

De kern van het instrument SBIR ('Small Business Innovation Research') is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?