Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen Fase 2 SBIR-oproep Biobased en circulaire oeverbescherming

Gepubliceerd op:
2 november 2023

In fase 2 van de SBIR Biobased en circulaire oeverbescherming gaat het om het ontwikkelen van de innovatie. Hiervoor dienden 4 ondernemers een voorstel en offerte in. Onderstaande 2 projecten zijn geselecteerd voor fase 2.

Dit zijn de publieke samenvattingen van de 2 geselecteerde projecten.

Alle hout is geen rijshout: de oeverbescherming van de toekomst - Van Aalsburg B.V.

Gedurende SBIR fase 2 ontwikkelt Van Aalsburg een prototype van een oeverbeschermingsconstructie met houten palen, geotextiel van jute en rijshout. Deze constructie is 100% biobased en circulair. Tijdens deze fase voert Van Aalsburg praktijkproeven uit naar de sterkte en levensduur van de constructie. Het doel is om tot een volledig technisch ontwerp (met empirisch opgestelde rekenregels) te komen waarmee de aanleg van deze circulaire en biobased oeverbescherming op verschillende locaties in Nederland mogelijk wordt. Hiermee kan een realistische onderhoudsprognose worden verstrekt. Ook werkt Van Aalsburg in dit project verdienmodellen voor griendteelt uit. Gebruik van lokale teelt is mogelijk door bijvoorbeeld wilgen- en rijshout te verwerken dat afkomstig is van de waterkant dat onder beheer staat van waterschappen en natuurorganisaties. Door deze lokale toepassing vermindert het aantal transportbewegingen.

Bio-circulaire beschoeiing met Nabasco® - NPSP B.V.

In fase 2 van het project gaat NPSP functioneel en operationeel testen of zij een volledig bio-based circulaire beschoeiing kan maken, met een conventionele paal-schotconstructie met Nabasco® thermo-hardend biocomposiet waar nodig (grofweg vanaf de waterlijn) en naaldhout waar het kan (onder de waterlijn). Nabasco® verdringt zo het gebruik van hardhout, wat ten goede komt aan de biodiversiteit in het gebied van herkomst. Hiermee realiseert zij een duurzame verticale oeverbescherming, met een lage milieubelasting (CO2-negatief) en een lange levensduur, die men op vertrouwde wijze kan plaatsen. Het Nabasco® biocomposiet is gemaakt van natuurlijke reststromen die aan het einde van de gebruiksduur volledig herbruikbaar is in het eigen productieproces. Gebruik van reststromen van het waterschap, zoals grasmaaisel en cellulosevezels uit afvalwater, is mogelijk. Het gebruikte biocomposiet heeft een natuurlijke donkerbruine kleur en wordt naturel toegepast, zonder coating.

Deze projectfase heeft als belangrijkste doelen:

  • het aantonen van de geschiktheid van materiaal en product in een functioneel representatieve testomgeving, inclusief installatie; en
  • het optimaliseren van economische factoren zoals levensduurverwachting en kosten.
     

Meer informatie over SBIR

De kern van het instrument SBIR ('Small Business Innovation Research') is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?