Gesloten voor aanvragen

Meer over de oproep Blockchaintoepassingen

Gepubliceerd op:
17 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
2 oktober 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Groningen dagen ondernemers uit om innovatieve toepassingen te ontwikkelen op basis van blockchaintechnologie. Deze toepassingen moeten bijdragen aan het oplossen van de Groningse maatschappelijke uitdagingen en/of aan het uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties in Groningen.

Partijen die al onderzoek naar blockchaintoepassingen doen (bijv. een use case) kunnen hierop voortbouwen met een haalbaarheidsonderzoek.

De provincie Groningen kent een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De oproep legt de nadruk op de volgende 3 thema’s:

  • Gezondheid
  • Zekere, schone en efficiënte energie
  • Uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties

Gezondheid

Groningen zet in op healthy ageing. De provincie wil voorop lopen in op het individu toegesneden preventie en interventies en een grotere invloed/sturing van de burger op zijn eigen gezondheid(zorg). Daarom wil Groningen initiatieven ondersteunen die zich richten op realisatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De burger staat daarin centraal en is de verbindende factor tussen relevante partijen in de zorg. In deze omgeving gaat het zowel over de informatiepositie van de burger als het doen van transacties.

Er liggen op dit terrein grote uitdagingen onder andere op het vlak van privacy. Blockchaintechnologie kan een goede bijdrage leveren aan een PGO die betrouwbaar is én voldoende waarborg voor privacy biedt. De betrouwbaarheid wordt geborgd doordat informatie in dossiers niet gewijzigd kan worden maar wel uitgebreid.

Zekere, schone en efficiënte energie

De energiesector verbindt meerdere complexe netwerken, protocollen en processen met elkaar. Ontwikkelaars voor blockchaintoepassingen buiten het financiële domein kijken daarom met grote interesse naar de energiesector. De vraag is welke blockchains zich goed lenen voor gebruik als handelsplatform voor elektrische energie. Het platform moet te gebruiken zijn door energieleveranciers en -afnemers, maar ook door smart grids, opslagdiensten, netbeheerders en eventuele nieuwe partijen.

De uitdagingen zijn:

  • Hoe kan blockchaintechnologie helpen om verhandelbare emissierechten te verbeteren?
  • Hoe stellen wij de consument in staat ook energie te produceren?
  • Kan blockchaintechnologie een energieleverancier het nodige administratieve werk uit handen nemen?

Uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties

Voor de overheid liggen er grote uitdagingen op het gebied van privacy maar ook op het inzichtelijk maken van haar diensten en producten. Zo draait de uitgifte van de Stadjerspas in Groningen al op blockchaintechnologie.

De gemeente Zuidhorn heeft een app als prototype gebouwd, waarmee maatschappelijke organisaties hun diensten en producten aan inwoners in één oogopslag kunnen aanbieden. Welke impact kan blockchaintechnologie hebben op de wijze waarop de overheid omgaat met (financiële) transacties maar ook op de beslissingen die zij neemt.

Meer weten?

Lees de volledige omschrijving van de oproep bij Download (hieronder), of raadpleeg de oproeppagina.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?