Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Investeren in bewezen innovaties voor stallen

Gepubliceerd op:
1 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 oktober 2022

Wilt u als pluimveeveehouder dat er minder fijnstof ontstaat in uw stal? Dit kan als u investeert in een bewezen innovatie. Benieuwd of u subsidie krijgt voor uw investering?

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Dit kon van 19 april tot en met 31 mei 2021, 17:00 uur.

Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Ook bekend als de investeringsmodule van de Sbv. Deze regeling loopt tot en met 2024.

Voorwaarden aanzetten staltechnieken

Gebruikt u staltechnieken die u uit moest zetten? De oproep om deze uit te zetten geldt mogelijk niet meer. U mag de technieken weer aanzetten als ze in de tabel hieronder staan. Ook moet u werken volgens een aantal voorwaarden. Er is dan geen verhoogd risico meer op een stalbrand.

Uw staltechniek:

 • is volgens de regels van de fabrikant geïnstalleerd en mag geen afwijkingen hebben;
 • is door opgeleide mensen geïnstalleerd;
 • heeft een ingebouwde vlamboogdetectie. Of bestaat uit een combinatie die de leverancier heeft goedgekeurd;
 • heeft een minimale veilige afstand tussen het systeem (inclusief kabels) en brandbare oppervlakten (bijvoorbeeld het isolatiemateriaal). Voor de systemen BWL 2020.04 en BWL 2020.05 geldt een minimale afstand van 40 centimeter. Voor het systeem BWL 2009.18 adviseren wij om contact op te nemen met de leverancier voor de veilige afstand;
 • wordt schoongemaakt volgens de specificatie en zo vaak als de de leverancier adviseert;
 • met negatieve ionisatie met coronadraden met 40 emitters per meter (BWL 2020.04) moet u eerst helemaal schoonmaken. Pas dan mag u het weer aanzetten. Zo voorkomt u storingen.

Na de installatie van het systeem heeft u als vergunninghouder een document van oplevering. Hierin staat dat u voldoet aan alle voorwaarden die hierboven staan. Deze voorwaarden staan binnenkort ook in de beschrijvingen van de systemen.

Staltechniek BWL-nummer Vermindering fijnstof volgens de Regeling ammoniak veehouderij
Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden BWL 2009.18 49%
Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter (prikkeldraad) BWL 2020.04 52%
Positieve ionisatie met ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak BWL 2020.05 16%

Uw omgevingsvergunning

U kunt de staltechnieken weer aanzetten als u zich houdt aan alle voorwaarden. Daarmee voldoet u weer aan uw vergunningseisen. Hierop gaat de omgevingsdienst dan ook weer handhaven.

De Kamerbrief vindt u op de pagina van de Rijksoverheid.

Budget en subsidie

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 7 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders.

Budget verdelen

Is er niet genoeg budget voor alle goedgekeurde subsidieaanvragen? Dan gaat het budget eerst naar pluimveehouders met een vestiging in een pluimveedichtgebied.

Wilt u weten of uw bedrijf in dit gebied ligt? Dat is te zien op de kaart hieronder. Klik op de kaart om deze groter te maken. Of bekijk een Lijst met gemeenten in de pluimveedichtgebieden op officielebekendmakingen.nl, bijlage 2.2.3.

Voor welke staltechnieken is deze subsidie?

Deze subsidie is voor het aankopen en gebruiksklaar maken van één of meer van de volgende staltechnieken:

Staltechnieken waar u subsidie voor kunt krijgen

Sector Staltechniek BWL-nummer Vermindering fijnstof volgens de Rav
Vleeskuikens, leghennen en kalkoenen Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes BWL 2020.03 31%
Vleeskuikens Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden BWL 2009.18 49%
Vleeskuikens Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter (prikkeldraad) BWL 2020.04 52%
Vleeskuikens Positieve ionisatie met ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak BWL 2020.05 16%
Leghennen Strooiselschuif bij volièrehuisvesting BWL 2017.02 20%

* Het BWL-nummer staat in de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Op Regeling ammoniak veehouderij leest u meer over deze regeling en de technieken.

U kunt alleen subsidie krijgen voor kosten die u tijdens de projectduur maakt.

Welke kosten vallen niet onder deze subsidie?

Maakt u kosten om u te houden aan wettelijke verplichtingen? Zoals het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij? Dan krijgt u hier geen subsidie voor. Doet u meer dan u wettelijk verplicht bent? Voor deze kosten kunt u wel subsidie krijgen.

Verder vallen de volgende kosten niet onder deze subsidie:

 • verwijderingsbijdrage
 • verwijderingskosten oude installaties
 • kosten voor demontage, verwerken en afvoeren van oude installaties
 • kosten voor verwijdering van oude verlichting

Subsidie berekenen

Maximale subsidie

U krijgt maximaal aan subsidie:

 • € 50.000 voor iedere pluimveestal;
 • € 200.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
 • € 500.000 voor iedere pluimveehouderijonderneming.

Subsidiepercentage

U krijgt standaard 40% van de kosten vergoed. Dit is alleen voor kosten die onder deze subsidie vallen. Wij verhogen dit percentage als:

 • u bij de aanvraag van de subsidie onder de 41 jaar bent. Of u bent bij de aanvraag maximaal 5 jaar landbouwer. Dit geldt voor alle maten, vennoten en aandeelhouders;
 • u extra kosten maakt om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau van de Europese Unie uit. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

Geldt één van deze punten voor u? Dan verhogen wij het percentage met 20%. Gelden beide punten voor u? Dan verhogen wij het percentage met 40%.

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een pluimveehouderij.
 • U zorgt dat er minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt. Dit resultaat haalt u met de nieuwe en mogelijk eerder geïnstalleerde technieken.
 • U rondt uw project af binnen 3 jaar na de beslissing op uw subsidieaanvraag.
 • Uw subsidie is minimaal € 4.000.
 • U investeert niet in tweedehands technieken.
 • Moet u een milieueffectbeoordeling laten uitvoeren? Stuur dan een kopie van de beoordeling of vergunning naar ons toe. Dit doet u binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag. Hebben wij de beoordeling of vergunning binnen? Dan krijgt u hier een bevestiging van. Hierna start u met uw project.

Vermindering fijnstof berekenen

U kunt zelf berekenen of er 45% minder fijnstof uit uw nieuwe of aangepaste stal komt. Op de website van Infomil vindt u het Rekenmodel Vee-combistof V2. Hierin geeft u aan welke staltechnieken u wilt kopen en welke u al in de stal heeft. Het model rekent dan uit wat de vermindering van de fijnstofuitstoot is. Als het resultaat 45% of hoger is, kunt u subsidie krijgen.

Na uw aanvraag

Op de pagina Subsidie investeringsmodule aanvragen en de stappen erna leest u wanneer we uw voorschotten betalen. En wat wij van u verwachten als u de subsidie krijgt.

Wetten en regels

In de publicatie van de Staatscourant van 16 juni 2020 leest u de wetten en regels die horen bij deze subsidiemodule. In de publicatie van de Staatscourant op 2 april 2021 staan de wijzigingen van deze regeling voor de tweede aanvraagperiode.

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

Meer weten?

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Investeren in bewezen innovaties voor stallen? Kijk bij Veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.

Webinar over deze subsidie

Op 22 april 2021 hebben wij het webinar Subsidie voor minder fijnstof in de pluimveestal gegeven. Hierin gaven wij uitleg en advies over het aanvragen van de subsidie. Wilt u dit terugkijken? Dat kan via de website van WebinarGeek.

Deze pluimveehouders gingen u voor

Wilt u weten hoeveel pluimveehouders gebruik maakten van deze subsidie? En hoeveel fijnstofreductie is bereikt? Bekijk dan de digitale kaart subsidie investeringsmodule.

Met projecten meekijken

In het filmpje hieronder vertellen de volgende mensen u meer over het investeren in een bewezen stalinnovatie:

 • Aad van der Starre, directeur Freshlight
 • Bertus Verbeek, pluimveehouder
 • Arien Verbeek, pluimveehouder

Deze veehouders hebben staltechnieken geïnstalleerd die ervoor zorgen dat er minder fijnstoffen ontstaan in de stal. Zij maken de stal hiermee duurzamer op een brongerichte manier.

Subsidie in 2020

Heeft u deze subsidie aangevraagd in de periode 1 juli tot en met 31 augustus 2020? Op de pagina Investeren in bewezen innovaties voor stallen 2020 vindt u alle informatie over deze aanvraagperiode.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?