Open voor aanvragen

Boralis Fund III

Gepubliceerd op:
19 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2023

Boralis Fund III is een impact fonds dat een gezond rendement wil creëren voor mensen en onze planeet. Vanuit het fonds krijgen bedrijven, die het leven van mensen en de levensduur van onze planeet verbeteren, ondersteuning. Het fonds kiest voor (slimme) oplossingen, niet voor symptoombestrijding.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2022 - 2032
  • Investeringsperiode: 2022 - 2026
  • Investeringsbudget: € 2.000.000
  • EZK-lening: € 1.000.000

Strategie

Boralis Fund III investeert in onderscheidende, veelal jonge tech-bedrijven op het gebied van de mens en onze planeet, waarbij schaalbaarheid en een gezond marktpotentieel uitgangspunt zijn. In ruil voor kapitaal, expertise en netwerk krijgt het fonds per voorstel een vooraf vast te stellen hoeveelheid aandelen of leent het kapitaal dat later omgezet kan worden naar aandelen. In de basis heeft het fonds het voornemen een minderheidsbelang te krijgen in de ondernemingen. In uitzonderlijke gevallen kan een achtergestelde lening onderdeel zijn van de totaalfinanciering.

Het voorkeursscenario van Boralis Fund III is om slechts één investeringsronde bij een bedrijf te doen, en vervolgens het team te helpen de volgende investeringsronde tegen een hogere waardering met andere investeerders te doen. Dit heeft als voordeel dat de belangen van oprichters en het fonds als investeerder in die vervolgronde 100% parallel lopen: tegen een zo hoog mogelijke waardering zoveel mogelijk geld ophalen (en dus zo min mogelijk aandelen weggeven).

Naast kapitaal brengt een investering van Boralis Fund III ook expertise en netwerk met zich mee. Vooraf wordt bepaald op welk gebied er behoefte is aan ondersteuning. Omdat deze betrokkenheid voor iedere deelneming anders is, is er geen vast format waarin deze coaching wordt vormgegeven. De rol is het beste te omschrijven als coach, de focus ligt op strategie en groei. Het is nooit de bedoeling dat het fonds op 'de stoel van de ondernemer' gaat zitten.

Selectiecriteria

Boralis Fund III is een impact fonds, dat een gezond rendement wil creëren voor de mens en onze planeet. Bij elke investering volgt het fonds 3 simpele stelregels:

  1. Sluit het aan bij de SDG’s van de Verenigde Naties? Per investering wordt als eerste bepaald welke SDG’s geraakt worden en waarom.
  2. Het fonds kiest voor (slimme) oplossingen, niet voor symptoombestrijding. Naast de SDG’s wordt bepaald of een bedrijf vooral aan symptoombestrijding doet om de eigen negatieve impact te verminderen, of dat deze gericht is op het ‘oplossen van een sociaal of milieu-gerelateerd probleem’ dat de gehele samenleving raakt.
  3. Combineert het bedrijf impact met winstgevendheid om zo langdurige impact te creëren? Een bedrijf moet zelfstandig (op termijn) winst kunnen maken en moet dat perspectief ook kunnen bieden. Doel hiervan is tenslotte dat de investering zo veel mogelijk impact blijft maken, en dat het bedrijf uiteindelijk de investering (met een bepaalde winst) terugkrijgt.

Doelgroep

In principe richt het fonds zich, met een landelijke oriëntatie, op (grotendeels) Nederlandssprekende teams die hun onderneming vanuit Nederland opzetten.

Boralis Fund III weet dat het succes van een bedrijf afhangt van de kwaliteit van de ondernemers. In de afgelopen jaren heeft het fonds met de investeringen vanuit Fonds I en II laten zien dat het goed weet welke teams succesvol zijn. Het fonds kijkt hierbij niet alleen naar talent en doorzettingsvermogen, maar ook naar het vermogen van mensen om zich te ontwikkelen.

Boralis Fund III richt zich op bedrijven waar ten minste enige mate van product/market fit is aangetoond. Het fonds voelt zich thuis in de domeinen SAAS, Marktplaatsen, Ed-tech en Med-tech. In al deze domeinen zoekt het fonds naar kansen waarbij toevoeging van technologie tot competitief voordeel leidt. In het ideale geval is deze toevoeging in potentie disruptief, maar de doelstelling mag ook bescheidener zijn: innovatie die tot enige voorsprong op de concurrentie in een volwassen markt leidt, kan ook heel productief en rendabel zijn als de uitvoering uitstekend is.

Beoogde resultaten

Het fonds is van plan in 7 bedrijven te gaan investeren.

Fondsmanagement

Het fondsmanagement is in handen van Marijn Pijnenborg en Carla Snepvangers, 2 doorgewinterde ondernemers en investeerders.

Contactgegevens

Boralis Fund III
James Wattstraat 77
1097 DL Amsterdam
W: www.boralis.com

Contactpersoon: Carla Snepvangers, E: carla@boralis.com

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?