Open voor aanvragen

Glass Frog Ventures B.V.

Gepubliceerd op:
8 maart 2022

Glass Frog Ventures is een gezamenlijk investeringsfonds van 4 financieel onafhankelijke investeerder-ondernemers met gelijkgestemde ondernemersvisie. Zij werken als team in verschillende samenstelling al zo'n 5 jaar samen, maar de onderlinge banden gaan verder terug naar de studententijd in Delft en als collega's bij NUON/Vattenfall. Zij zijn opgeleid als ingenieur (in verschillende disciplines) met aanvullende business opleidingen en opleidingen in artificial intelligence (AI).

De professionele ervaring van het team is breed en complementair en omvat verschillende sectoren. Denk aan energie, software (inclusief SaaS en AI), biotech/life sciences, investment management, private equity en strategy consulting. Zij vervulden verschillende rollen zoals founder, DGA, aandeelhouder, commissaris, directie/management en CEO. De afgelopen 10 jaar betreft dit vooral B2B georiënteerde innovatieve start-ups en scale-ups. Gezamenlijk investeerden zij (in verschillende samenstelling) al succesvol in 10 start-ups en scale-ups.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2022 - 2027
 • Investeringsperiode: 2028 - 2033
 • Investeringsbudget: € 2 miljoen
 • EZK-lening: € 1 miljoen

Strategie

Het fonds richt zich op het investeren in en ondersteunen van de oprichters van overwegend B2B innovatieve start-ups en scale-ups. De focus ligt bij:

 • initiatieven met een pre-money waardering tot circa € 3 tot € 4 miljoen en een duidelijk proof-of-concept; en/of
 • klantpilots gevalideerd 'minimal-viable-product' (MVP); en/of
 • aantoonbare klantinteresse.

De focus ligt daarbij op innovatieve technologische B2B start-ups en scale-ups met een verdedigbaar Intellectueel Eigendom (IE), met speciale focus op AI en SaaS toepassing in sectoren waarin de fondsmanagers expertise hebben (softwareontwikkeling, energie, life sciences/biotech, investment management).

Toegevoegde waarde

De fondsmanagers beschikken over uitgebreide kennis van AI en SaaS en hebben een aantoonbaar trackrecord als investeerder, manager, adviseur of anderszins in AI/SaaS gerelateerde start-ups in verschillende sectoren. De gezamenlijke huidige portfolio van deelnemingen van de fondsmanagers bevat voor een belangrijk deel AI en SaaS start-ups.

Naast inhoudelijke en sectorspecifieke kennis onderscheidt de aanpak zich van andere investeerders. Het fonds investeert aanzienlijke tijd en expertise van het fondsmanagement in het coachen en helpen van oprichters in de succesvolle ontwikkeling van de start-ups. Dit vormt een integraal onderdeel van de investeringspropositie. Om als business-partners te kunnen optreden met gelijkgerichte belangen, maakt het fonds uitsluitend gebruik van 'founder-friendly' structuren om dit ook te behouden na toekomstige financieringsrondes. Het fonds mijdt daaromt typische venture capital structuren met liquidatie-preferenties en tal van voorkeursrechten.

Selectiecriteria

 • aantrekkelijke business (B2B, innovatief, aantoonbare klantinteresse, schaalbaar, verdedigbaar);
 • sterk en open founding team (kundig, open voor coaching);
 • duidelijke toegevoegde waarde fondsmanagement (sector expertise, lacunes waarbij hulp nodig is);
 • clean investeringsproces (exclusief, geen veilingen, voortvarend);
 • passende investeringsvoorwaarden (initieel materieel minderheidsbelang, equity of converteerbare lening, investeringsomvang € 50.000 tot € 500.000, eventueel meer in combinatie met co-investeerders).

Doelgroep

Oprichters van innovatieve ondernemingen met een financieringsbehoefte die voldoen aan de genoemde selectiecriteria en die actieve ondersteuning zoeken van een zeer ervaren team van ondernemers/business angels om hen verder te helpen in de volgende fase van de ontwikkeling van de onderneming.

Beoogde resultaten

Succesvol uitbouwen van de onderneming naar de volgende fase door actieve ondersteuning en (indien nodig) aanboren van extra financiering.

Fondsmanagement

Rolf Fouchier, Steven van Houwelingen, Arnoud Kamerbeek en Ronald Loggers.

Contactgegevens

Glass Frog Ventures B.V.
p/a Wilhelminalaan 10
3743 BC Baarn
E: info@glassfrogventures.com
W: www.glassfrogventures.com

Contactpersonen

Vragen over de Seed Business Angel regeling?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?