Open voor aanvragen

Init Power B.V.

Gepubliceerd op:
27 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2023

Init Power is opgericht door 3 partners die samen willen bijdragen aan de energietransitie, specifiek op het gebied van energievoorziening. De manier waarop we warmte en elektriciteit opwekken en verbruiken heeft impact op ons allemaal, en om het energiesysteem te veranderen zijn innovatie én draagvlak nodig. Init Power wil deze verandering versnellen.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2022 - 2034
  • Investeringsperiode: 2022 - 2028
  • Investeringsbudget: € 1.500.000
  • Lening Economische Zaken en Klimaat: € 750.000

Strategie

Het doel van Init Power is om zo snel mogelijk af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Sleutelwoorden zijn: duurzaamheid, betrokkenheid, eenvoud en lokaal. Init Power gelooft niet dat de oplossing gevonden kan worden in materialen die zeldzaam zijn, moeilijk te winnen en niet-recyclebaar zijn. Ook ingewikkelde installaties of ondernemingen waar technische of niet-technische risico's aan kleven, ziet het fonds niet als oplossing. Init Power investeert in startende technologiebedrijven die dezelfde visie delen en de bijbehorende technologieën ontwikkelen.

Toegevoegde waarde

Init Power concentreert zich binnen de energietransitie op oplossingen die de wereld minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. De oprichters zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van ondernemen, strategie, consultancy, business development en projectmanagement. Zij hebben ervaring met het ontwikkelen van veelbelovende technologieën en zijn bekend met zowel de technische als de niet-technische risico's die een succes in de weg kunnen staan. Ze kunnen ook aangeven wanneer je iets beter niet kunt doen, wat soms nog moeilijker is dan het wel te doen.

Selectiecriteria

Als een bedrijf binnen het aandachtsgebied van Init Power valt en interessant lijkt, kijkt het fonds goed naar de visie of missie, wat het bedrijf wil bereiken, welk probleem het ziet en of Init dit herkent. Init Power onderzoekt hoe het bedrijf of product het probleem aanpakt, of klanten er geld aan zullen besteden en zo ja, bij wie. Het fonds evalueert de haalbaarheid van het verhaal, de aannames, voorspellingen, waarderingen en conclusies. En gaat na hoeveel vertrouwen er is in de oplossing, de effectiviteit, impact, schaalbaarheid en concurrentie.

Doelgroep

Iedere technostarter die zich richt op alternatieven voor fossiele brandstoffen, zodat we voorzien blijven van warmte en elektriciteit, valt binnen de doelgroep. Als business angels richten de oprichters van Init Power zich op starters die voor het eerst kapitaal "van buitenaf" nodig hebben, maar nog niet bij de grotere venture capital fondsen of banken terechtkunnen, omdat ze nog te klein zijn of te weinig omzet hebben.

Beoogde resultaten

Init Power ziet elke ondersteunde technologie die aanzienlijk bijdraagt aan een duurzamere energievoorziening als succes. Dit kan zich vertalen in financiële winst, maar ook (enkel) in kennis over hoe iets wel of niet gedaan moet worden. Met meer kennis en meer geld kunnen vervolgens nieuwe investeringen worden gedaan. 

Fondsmanagement

De business angels Frank van Beek, Daan Loyens en Klaas Esselink managen het fonds. 

Contactgegevens

Init Power B.V.
’s-Gravenhage
info@init-power.com
init-power.nl

Of mail de fondsmanagers: Frank van BeekDaan Loyens en Klaas Esselink.

Meer weten over de Seed Business Angel regeling?

Wilt u met andere investeerders een technische of creatieve start-up financieren? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een Seed Business Angelfonds. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?