Open voor aanvragen

Tekkoo Investment II

Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2020
Gepubliceerd op:
28 januari 2019

Tekkoo Investment II is opgericht door Lindy Hensen en Bas van Wieringen. Het fonds richt zich op vroege fase start-ups in de cleantech, die bijdragen aan de transitie naar een circulaire en duurzame economie. Het fonds combineert een kapitaalinjectie met een actieve en ondernemende samenwerking om de start-up sneller tot groei te laten komen.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2019 - 2030
 • Investeringsperiode: 2019 - 2024
 • Investeringsbudget: € 500.000
 • EZK-lening: € 250.000

Strategie

Er is sprake van een ‘financierings-gat’ in de vroege fase van cleantech technostarters. Cleantech-oplossingen zijn vaak ‘hardware heavy en CAPEX intensief’ en dit veroorzaakt een hoge barrière om toe te treden tot een markt. Veel financiers willen eerst bewijs zien van de levensvatbaarheid van een innovatie, maar zonder financiering is dit bewijs niet te leveren in een vroege fase. Een klassieke kip/ei-situatie. Tekkoo Investment II wil en kan dit gat invullen omdat ze geloven dat technostarters zeer geschikt zijn om de ‘oude, lineaire economieën’ en haar bestaande spelers uit te dagen en bij te dragen aan de transities naar circulaire en duurzame economieën.

De expertise van Tekkoo Investment II ligt specifiek in dit speelveld. Ze leveren een bijdrage door:

 • Ondernemerschap: Ze werken hands-on mee op specifieke projecten in het bedrijf en helpen met het durven maken van keuzes op basis van onzekerheden
 • Netwerk: Op basis van hun netwerk kunnen ze nuttige ingangen creëren bij andere start-ups, grote bedrijven en investeerders.
 • Ervaring:
  • Door hun ervaring met het uitvoeren van innovatieprojecten voor sectorrelevante grote bedrijven, hebben ze goed inzicht in wat er speelt, zowel voor wat betreft de markt als de technologie.  
  • Door hun jarenlange innovatie ervaring weten ze welke stadia een start-up door moet, en welke uitdagingen zij onderweg tegen komen. De specifieke uitdagingen voor een technostarter, zoals dat er al in vroege fase relatief veel geïnvesteerd moet worden om het business model te valideren, zijn hen bekend.
  • Door hun ervaring met de startup PeelPioneers (www.peelpioneers.nl), waar zij zelf de oprichters zijn. 

Selectiecriteria

Het fonds zoekt partijen:

 • Die actief zijn in het cleantech, biobased of circulaire speelveld. Te denken valt aan het opwerken van afval naar grondstoffen, de opwekking en opslag van duurzame energie, de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit en efficiënte vormen van landbouw;
 • Die zich in een zeer vroege fase van marktontwikkeling bevinden, maar al wel een fundament van de technologie ontwikkeld hebben dat klaar is om te testen op pilotschaal;
 • Die nog geen of weinig omzet draaien;
 • Waarvan er sprake is van een sterk founding team, dat uit tenminste 2 personen bestaat, waarvan in ieder geval één iemand ervaring heeft met de kern van de technologie.

Doelgroep

Het fonds zoekt startende ondernemingen die met een idee rondlopen waarmee ze aan de basis staan voor een verduurzaming van een industrieel productieproces, een materiaal, een keten of een product.

Beoogde resultaten

In 5 jaar tijd 5 participaties van circa € 80.000 in start-ups actief op het cleantech, biobased of circulaire speelveld.

Fondsmanagement

Tekkoo Investment BV is onderdeel van de Tekkoo Holding BV, een innovatie-executiebureau gericht op corporates en start-ups dat in 2015 werd opgericht door Lindy Hensen en Bas van Wieringen. De eerste grote investering en participatie van Tekkoo was in 2016, in PeelPioneers.

 • Bas van Wieringen: oprichter van Tekkoo en PeelPioneers. Binnen de interimopdrachten van Tekkoo richt van Wieringen zich op start-up programmamanagement en de business development van innovatieprojecten. Binnen de start-ups die Tekkoo ondersteunt, richt hij zich, naast de business development, vooral op de financiering. Van Wieringen is coach bij Yes!Delft en mentor bij Startup Bootcamp.
 • Lindy Hensen: oprichter van Tekkoo en PeelPioneers. Binnen Tekkoo richt hens zich op businessstrategie, R&D en projectmanagement en ze is onder andere coach bij Startup In Residence Amsterdam.

Contactgegevens

Tekkoo Investment II
De Ruijterkade 128
1011 AC Amsterdam
www.tekkoo.nl
Contactpersoon: Lindy Hensen, e-mail: lindy@tekkoo.nl

Vragen over de Seed Business Angel regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?