Open voor aanvragen

Vectrix Seed Fund B.V.

Gepubliceerd op:
22 mei 2023

Vectrix investeert in oprichters van bedrijven met een visie en een sterke ondernemersgeest. Het fonds heeft daarbij geen afgebakende sectorvoorkeur. Het gaat in de 1e (en 2e) plaats om het team. Het product of dienst moet wel innovatief zijn, en bij voorkeur maatschappelijk relevant.

Het fondsmanagement heeft veel ervaring met innovatieve bedrijven en is bereid die actief bij te staan. Het gaat om initiële investeringen vanaf ongeveer € 100.000, met de mogelijkheid om ook via haar netwerk met grotere bedragen door te investeren.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2023 - 2032
 • Investeringsperiode: 2023 - 2027
 • Investeringsbudget: € 1.400.000
 • EZK-lening: € 700.000

Strategie

 • Investeren in jonge (software) tech start-ups met kapitaal, netwerk en kennis, voor een gemiddelde periode van 4 jaar.
 • Het fonds zorgt ervoor dat de oprichters (en familie) en seed fondsen met elkaar in contact komen.
 • Samen met de oprichters het succes (uit)bouwen.

Toegevoegde waarde

 • Groeidynamiek helpen (blijven) ontdekken, een proces met een ritme in:
  • strategievorming;
  • executie (commercie, techniek, team enzovoorts);
  • financiële planning.
 • Handen-uit-de-mouwen-steun bij:
  • (1e) commerciële stappen;
  • co- en vervolgfinanciering, subsidieaanvragen;
  • algemene ondernemings- en ondernemerszaken, waarna eventueel de inzet van een netwerk van specialisten volgt;
  • strategische partnerships, exit.

Selectiecriteria

 1. Team
  • minimaal 2, waarvan minimaal 1 tech (materiedeskundige) oprichter
  • kennis hebben van de eindklant en de markt (omzet niet vereist)
  • ambitieus, energiek, getalenteerd
  • probleemoplossend, gericht op executie, aanpassingsvermogen
  • in staat zijn met beperkte middelen te opereren
    
 2. Technologie/idee
  • eigen intellectueel eigendom, oorspronkelijk/origineel idee, moeilijk te kopiëren
  • schaalbaar product of dienst
    
 3. B2B(2C) businessmodellen

Doelgroep

 • geen voorkeur voor een sector, wel innovatief, bij voorkeur maatschappelijk relevant
 • veelal (software)techniek
 • jong en op zoek naar 1e (externe) investeerder
 • basis in Nederland

Beoogde resultaten

Het fonds streeft ernaar in uiterlijk 5 jaar tijd 10 investeringen te doen en daarmee te helpen met het opbouwen van enkele toekomstige serieuze winnaars.

Fondsmanagement

Vectrix Participaties B.V. (Michel Simons en Bas Langelaar).

Contactgegevens

Vectrix Seed Fund B.V.
Science Park  400
1098XH  Amsterdam
E-mail: seed@vectrix.nl
Website

Contactpersoon: Michel Simons, e-mail: seed@vectrix.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?