Open voor aanvragen

Aescap Venture I Seed

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2020
Gepubliceerd op:
18 november 2011

Het Aescap Venture I Seed fonds richt zich op medische (bio)technologie en zoekt actief binnen een aantal segmenten.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2006 - 2018
 • Investeringsperiode: dit fonds is uitgeïnvesteerd
 • Investeringsbudget: € 8.000.000

Strategie

Het fonds richt zich op medische (bio)technologie en zoekt actief binnen een aantal segmenten. Uit de ingekomen voorstellen selecteert het Fonds bedrijven en/of technologieën die biomedische producten versneld kunnen ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan:

 • spin-outs van grote farma en biotech bedrijven
 • biomedische producten waarvan het octrooi afloopt en die dan door verbeteringen in het productieproces of in de toedieningsvormen snel de markt op kunnen
 • producten met een verwacht versneld goedkeuringstraject, waaronder de zogenaamde weesgeneesmiddelen en producten die bescherming bieden aan acute bedreigingen (bijvoorbeeld bioterrorisme of opkomende infectieziekten)
 • het verbeteren van diagnostiek en/of de toepassing van (bestaande) geneesmiddelen die door -het gebruik van erfelijke markers op de individuele patiënt worden toegesneden (zogenaamde 'personalized medicine')

Ieder voorstel krijgt een verantwoordelijke investment manager toegewezen.

De manager moet de portfoliobedrijven behoeden voor valkuilen. Ook kan Aescap Venture I Seed technostarters in contact brengen met belangrijke farmaceutische bedrijven en samenwerkingsverbanden hiermee aansturen. Het fonds assisteert daarnaast bij het verkrijgen van approvals (FDA, etc.). Eén van de fondsmanagers neemt altijd zitting in de RvC van de participatie.

Doelgroep

Nederlandse biomedische bedrijven met een focus op behandeling van menselijke ziekten. Aescap Venture I Seed onderscheidt daarbij de volgende segmenten:

 • genomics/proteomics
 • geïndividualiseerde medicatie op basis van gen-expressieprofielen
 • nieuwe generaties antistoffen
 • stamceltherapieën
 • gen-overdrachttechnieken voor vaccins en gentherapieën

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht 10 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

Aescap venture Management B.V. voert het fondsmanagement. Het Fondsmanagement neemt de investeringsbeslissingen.

Contactgegevens

Aescap Venture I Seed
Strawinskylaan 629
1077 XX Amsterdam
www.aescap.com

Contactpersoon:

Patrick Krol, telefoon: (020) 570 29 40, e-mail: pkrol@aescap.com

Vragen over SEED Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?