Open voor aanvragen

HENQ Innovatie Fonds 1

Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2020
Gepubliceerd op:
21 november 2011

HENQ Innovatie Fonds 1 wil innovatieve startende bedrijven op een gestructureerde manier een kader geven.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2006 - 2015
  • Investeringsperiode: het fonds is uitgeïnvesteerd
  • Investeringsbudget: € 6 miljoen

Strategie

Het fonds wil innovatieve startende bedrijven op een gestructureerde manier een kader geven. Dit moet resulteren in succesvolle innovatieve bedrijvigheid. Doelstellingen van HENQ Innovatie Fonds 1 zijn:

  • het beschikbaar stellen van risicokapitaal aan technostarters;
  • het mogelijk maken van participaties in innovatie voor een brede groep van beleggers.

Selectiecriteria

HENQ Innovatie Fonds 1 gebruikt selectiecriteria voor starters die overeenkomen met de doelstelling van de Seed Capital-regeling. Verder neemt het fonds de volgende zaken mee in de selectie:

  • de toegankelijkheid van kennis
  • korte time to market (1 à 2 jaar)
  • schaalbaarheid van het product

Doelgroep

HENQ Innovatie Fonds 1 richt zich op verschillende technostarters:

  • van bedrijven die net uit de pre-seedfase komen (product is al dan niet uitontwikkeld en de economische haalbaarheid is aangetoond); tot en met
  • technologiebedrijven die met een bestaande kleine organisatie (minder dan 5 personen) groei willen realiseren door investering in productontwikkeling en/of uitbreiding van het afzetgebied.

Het fonds sluit starters niet vóóraf uit op basis van technologie. Wel moet de business aansluiten bij de vakkennis en kanalen van de participanten in het Startersfonds. HENQ Innovatie Fonds I richt zich geografisch op starters in Rotterdam en Eindhoven. Starters met investeringsvoorstellen kunnen zich aanmelden via de website van HENQ.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht in 5 jaar tijd 10 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

HENQ Innovatie Fonds 1 werkt sterk samen met de Goede Ideeën Fabriek (GIF). De GIF selecteert voorstellen en licht deze door. HENQ Invest B.V. is beheerder van het fonds. Een Raad van Toezicht controleert de gang van zaken en beslist over (des)investeringen.

Contactgegevens

HENQ Invest B.V.
Herengracht 124-128
1015 BT Amsterdam
E-mail: info@henq.nl
www.henq.nl

Contactpersoon: Coen van Duiven

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?