Open voor aanvragen

Zeeuws Investeringsfonds

Gepubliceerd op:
20 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2020

Het Zeeuws Investeringsfonds investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal 2 jaar gaan doen.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2012 - 2024
 • Investeringsperiode: 2012 - 2018
 • Investeringsbudget: € 8 miljoen
 • EZ-lening: € 4 miljoen

Strategie

Het Zeeuws Investeringsfonds investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal 2 jaar gaan doen. De financiële investering per participatie ligt globaal tussen € 250.000 en € 1.200.000. De investering wordt in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar gesteld, met in uitzonderlijke gevallen een deel als achtergestelde lening.

De aandeelhouders en het fondsmanagement investeren niet alleen met kapitaal maar vooral ook door het beschikbaar stellen van hun kennis, kunde en netwerken. Deze aandeelhouders hebben hun brede expertise en netwerk opgedaan in toonaangevende posities in het (inter)nationale bedrijfsleven.
Het Zeeuws Investeringsfonds is actief betrokken bij haar participaties en rekent zich medeverantwoordelijk voor het succes van elke onderneming.

Selectiecriteria

Het Zeeuws Investeringsfonds investeert in ondernemingen die:

 • producten, processen of diensten (niet zijnde adviesdiensten) ontwikkelen en verkopen, gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie;
 • het nieuwe product, proces of dienst al op de markt hebben geïntroduceerd of dat binnen maximaal 2 jaar gaan doen;
 • niet langer dan 5 jaar zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • als juridische entiteit een Besloten of Naamloze Vennootschap hebben;
 • een management hebben dat over de juiste kwaliteiten beschikt om de potentie van de onderneming maximaal te benutten;
 • openstaan voor een actieve rol van het Zeeuws Investeringsfonds;
 • na enkele jaren meewerken aan de exit van het Zeeuws Investeringsfonds.

Doelgroep

Het Zeeuws Investeringsfonds investeert in jonge ondernemingen die afkomstig zijn uit geheel Nederland. Het fonds heeft daarbij geen sectorale focus.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht 10 participaties te realiseren in 6 jaar.

Fondsmanagement

De uitvoering van de dagelijkse activiteiten is in handen van de fondsmanager, Johan Sebregts. Sinds 2003 heeft hij leiding gegeven aan Stichting Starterslift, een organisatie in Zuid-Nederland die zich richt op het ondersteunen van startende ondernemers in de beginfase van hun onderneming. Daarbij heeft hij zich gespecialiseerd in technostarters en met name de financiering van deze ondernemingen.

Contactgegevens

Zeeuws Investeringsfonds
Fagotberg 12
4708 CB  Roosendaal
Telefoonnummer: 06 2481 0367
www.zeeuwsinvesteringsfonds.nl

Contactpersoon: Johan Sebregts, e-mail: johan@zeeuwsinvesteringsfonds.nl

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?