Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Gepubliceerd op:
23 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2022

Werkt u bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? En wilt u bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor uw zorginstelling. 

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 4 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
maandag 12 september 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 15.000.000

U kunt de SOW aanvragen van 4 juli 2022 tot en met 12 september 2022.

Doel

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, zzp'ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten.

Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en intercollegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om bijvoorbeeld personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Budget

Het budget voor de 3e ronde is € 15 miljoen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw organisatie en project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Activiteiten

De lijst met activiteiten waar eerder subsidie voor aangevraagd kon worden, wordt in de derde ronde met 2 nieuwe activiteiten uitgebreid. Dit brengt het totaal op 9 activiteiten. 

Als uw organisatie werkzaam is in meerdere wijken, is het mogelijk om in de 3e ronde subsidie voor een andere wijk voor eenzelfde activiteit aan te vragen. Twijfelt u of u voor uw project al subsidie hebt ontvangen, van de SOW of een andere subsidieregeling, neem dan contact met ons op.

a. Verbeteren van deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding 'procesbegeleider intercollegiale toetsing'.
b. Verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging.
c. Meer samenwerking met andere organisaties en optioneel zzp’ers in de keten.
d. Verbeteren van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan.
e. Verminderen van administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie.
f.  Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.
g. In gebruik nemen van nieuwe technologieën. 
h. Opzetten en uitvoeren van een traineeprogramma voor nieuw in dienst getreden Hbo-opgeleide verpleegkundigen.
i. Begeleiden van bij de zorginstelling nieuw in dienst getreden verpleegkundigen en verzorgenden, of stagiaires en leerlingen die daarvoor in opleiding zijn.

Lees meer over deze activiteiten en de subsidiabele kosten

Laat u inspireren en helpen met tips, handreikingen en goede voorbeelden uit de praktijk. Of neem een kijkje op de pagina met toegekende projecten.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij beoordelen alleen aanvragen die volledig zijn ingevuld en voorzien van de benodigde documenten. Uw aanvraagdatum is de datum waarop wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u van ons bericht over de subsidie. Dit duurt maximaal 13 weken. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Lees wat u na uw aanvraag kunt verwachten en wat u moet doen

SOW in de praktijk

Benieuwd wat u kunt bereiken met steun van de SOW?

  • Lees het praktijkverhaal over Thuiszorg West-Brabant die de SOW inzet om efficiëntere processen en slimmere samenwerkingen te realiseren.
  • Net zo interessant is het verhaal van het Samenwerkingsprogramma Integrale Ouderenzorg Zeeland die met de hulp van de SOW hun ACP aanpak willen verbeteren.
  • Bekijk welke projecten met de SOW-regeling zijn gerealiseerd.
  • Of bekijk onderstaande video over de aanvraag van Stichting Zorgstroom. Zij gebruiken de subsidie voor het verhogen van de intervisie en intercollegiale toetsing en het terugdringen van administratieve lasten.

Achtergrond

Ook de wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieke mensen en langer thuiswonende ouderen blijft groeien. Dit zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat u vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het 'Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging' en 'Toekomstperspectief Wijkverpleging'.

Meer weten?

  • Lees de publicatie van de geconsolideerde regelgeving (de originele regeling, inclusief alle wijzigingen) in de Staatscourant.
  • Lees de publicatie over de vaststelling van de subsidies (voor ronde 1 en 2) in de Staatscourant.
  • Kijk het webinar terug dat Actiz op 23 september 2021 organiseerde over de 2e ronde van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging. Hierin wordt meer verteld over de verschillende activiteiten (ter inspiratie voor de derde ronde), over goede voorbeelden van SOW-aanvragen, en waar u op moet letten bij het opstellen en indienen van een aanvraag. Bekijk de antwoorden op de daar gestelde vragen (pdf).
  • Binnenkort kunt u hier het webinar 'SOW, u doet toch ook mee?' van 20 juni 2022 terugkijken voor meer informatie over de 3e ronde van deze regeling en de 2 nieuwe activiteiten.

Vragen over SOW?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?