Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Gepubliceerd op:
23 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) is er voor zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet en willen bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 

Doel

De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten.

Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en intercollegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die organisaties deels kunnen gebruiken om bijvoorbeeld personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u van ons bericht over de subsidie. Dit duurt maximaal 13 weken. Uw aanvraagdatum is de datum waarop wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen. We kunnen u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag. 

Lees wat u na uw aanvraag kunt verwachten en waar u de documenten vindt

SOW in de praktijk

Bent u op zoek naar een sparringpartner? Neem dan voor advies, tips of inspiratie contact op met anderen die bezig zijn met een vergelijkbaar project in de wijkverpleging.

  • Lees hoe de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gezorgd heeft voor minder werkdruk én meer tijd voor de zorg.
  • Wijkzorgorganisatie Oktober laat zien hoe zij de SOW hebben ingezet om hun ECD te versimpelen en een handig dashboard met cliëntinformatie te ontwikkelen. Lees hun verhaal.
  • Of bekijk onderstaande video over de aanvraag van Stichting Zorgstroom. Zij gebruiken de subsidie voor het verhogen van de intervisie en intercollegiale toetsing en het terugdringen van administratieve lasten.
  • Op de pagina met toegekende projecten leest u welke projecten subsidie hebben ontvangen. 

Wetten en regels

Bent u tevreden over deze pagina?