Open voor aanvragen

Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht

Gepubliceerd op:
27 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
10 oktober 2022

Alle 29 omgevingsdiensten in Nederland kunnen vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 10 oktober 2022
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
15:00 (CET)
Totaal budget:
€ 56.000.000

Met de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK) kunt u over meerdere jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving realiseren. Zo kunt u als omgevingsdienst uw organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 verder professionaliseren. En bedrijven bezoeken en de uitvoering van energiebesparende maatregelen verbeteren.

Budget

Het voorschot en de uitbetaling van de specifieke uitkering vindt jaarlijks - vanaf 2022 tot en met 2026 - plaats. De hoogte van de uitkering is maximaal het bedrag van de zogenoemde verdeelsleutel.

Download

Bekijk de verdeelsleutel voor uw omgevingsdienst.

Voorwaarden

In uw aanvraag moet u een projectplan meesturen. In dit projectplan beschrijft u de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de nulsituatie (additionele karakter)
  • beschrijving van de doelgroep
  • beschrijving van de activiteiten (2022 en 2023)
  • beschrijving van de activiteiten op hoofdlijnen (2024 t/m 2026)
  • gespecificeerde begroting
  • verklaring activiteiten conform kwaliteitscriteria VTH
  • het projectplan stemt u af met het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst

Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden leest u de Publicatie in de Staatscourant.

Aandachtspunten voor uw projectplan

Aanvragen

Om de specifieke uitkering aan te vragen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Lukt het u niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Dient u uw aanvraag vóór 11 november 2022 in? Dan ontvangt u het voorschot van 2022 en die van de daarop volgende jaren tot en met eind 2026.

Dient u uw aanvraag op of na 11 november 2022 in? Dan ontvangt u de uitkering over 2022 niet meer. U ontvangt in dat geval vanaf 2023 - na goedkeuring - elk jaar het voorschot van de specifieke uitkering tot en met 2026.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. Besluiten wij dat u de specifieke uitkering krijgt? Dan ontvangt u twee weken na dit bericht het eerste voorschot van 2022. Vervolgens krijgt u in januari van elk volgend jaar het voorschot voor dat betreffende jaar.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?