Gesloten voor aanvragen

Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht

Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024
Gepubliceerd op:
27 juli 2022

U kon als omgevingsdienst een specifieke uitkering aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Jaarlijks krijgt u een voorschot en is er een uitbetaling van de specifieke uitkering. Op deze pagina vindt u informatie waarmee u aan de slag kunt voor uw jaarlijkse voortgangsrapportages en het updaten van uw projectplan.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 10 oktober 2022
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023

Met de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE) kunt u over meerdere jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving realiseren. Zo kunt u uw organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 verder professionaliseren. En kunt u bedrijven bezoeken en de uitvoering van energiebesparende maatregelen verbeteren.

Voortgangsrapportage

U moet jaarlijks 2 voortgangsrapportages indienen - uiterlijk 1 april en uiterlijk 1 oktober. U krijgt hierover tijdig een notificatiemail van ons. In deze mail leest u hoe u de voortgangsrapportage indient.

Waarover moet u rapporteren?

  • A1 - De bedrijfsbezoeken en (her)controles bij bedrijven of instellingen op basis van de informatie- of onderzoeksplicht, waarbij indien nodig een afdwingbare hersteltermijn wordt opgelegd.
  • A2 - De administratieve controles op de informatieplicht- of onderzoeksplicht.
  • A3 - Wat u verbetert in het inzicht in de doelgroep van de informatie- of onderzoeksplicht door het aanschrijven van bedrijven, waarbij indien nodig een afdwingbare hersteltermijn wordt opgelegd.
  • A4 - Wat u doet voor de benodigde juridische of specialistische werkzaamheden voor bovenstaande bullets.
  • A5 - Uw deelname aan een landelijke structuur voor toezicht en handhaving op de energiebesparings- en onderzoeksplicht voor EU ETS-deelnemers.

Waarover kunt u nog meer rapporteren?

  • B1 - Hoe u toezichthoudende activiteiten stimulert of bovenwettelijke maatregelen uitvoert waarbij geen termijn aan uit te voeren maatregelen bestaat.
  • B2 - Wat u verbetert in het inzicht in de doelgroep van de informatie- of onderzoeksplicht op andere wijze dan via aanschrijvingen.
  • B3 - Opleiding en training van toezichthouders op het gebied van energiebesparing via (externe) cursussen en trainingen.
  • B4 - Overheadkosten; kosten die te maken hebben met de inrichting van uw monitoringssystemen, periodieke rapportage, jaarlijks aanpassen van het projectplan aan de actuele situatie, management- en wervingskosten.

Uw projectplan actualiseren

U moet jaarlijks uw projectplan actualiseren. We informeren u op een later moment welke datum u dit moeten.

Aandachtspunten

Wat is de stand per regio ?

Bekijk hoe ver de omgevingsdiensten zijn met het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht en welke activiteiten zij daarvoor uitvoeren via de Regionale klimaatmonitor

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden leest u de Publicatie in de Staatscourant.

Contact met SPUK THE

Heeft u vragen over uw voortgangsrapportage, uw projectplan of andere vragen?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?