Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Gepubliceerd op:
14 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. In 2022 wordt de regeling weer opengesteld. Als hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Coronacrisis versterkt noodzaak tot verschuiving op de arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronacrisis verschillen sterk per sector of beroep. Daarom is het belangrijk de beweging op de arbeidsmarkt te stimuleren tot de beroepen met een duurzaam arbeidsperspectief. De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met beroepstekorten binnen de technologische industrie, bouw en ICT. Met de omscholingsregeling scholen werkgevers hun werknemers makkelijker om naar de beroepen in de ICT en techniek.

Budget

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Op dit moment is nog ruim voldoende budget beschikbaar om uw aanvraag in te dienen. Op deze pagina blijft u op de hoogte over het gereserveerde budget voor ingediende aanvragen. Zo bent u op de hoogte of het subsidieplafond al bijna is bereikt.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na indiening besluit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over uw ingediende aanvraag. Wij streven ernaar om uw aanvraag sneller af te handelen, zodat er ook sneller duidelijkheid is voor de opleider en (nieuwe) werknemer. Bij gebleken geschiktheid van het omscholingstraject ontvangt u het volledige voorschot.

Het is niet nodig om een aparte aanvraag voor vaststelling in te dienen. Het is mogelijk dat u in de periode tussen voorschot en vaststelling aanvullende vragen krijgt om te controleren of u aan de aangegeven voorwaarden voldoet. Als u hieraan niet voldoet, vorderen wij de subsidie terug.

Vragen over de Omscholingsregeling?

Bel 088 042 42 42 (keuze 2, optie 5)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?