Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022
Gepubliceerd op:
14 juli 2021

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek (ook wel Omscholingsregeling genoemd).

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 26 september 2022
09:00
Einddatum:
donderdag 1 december 2022
17:00
Totaal budget:
€ 10.000.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

Het doel van de Omscholingsregeling is om alle werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject voor een beroep in de techniek of ICT aan (nieuwe) medewerkers. Anders dan bij de vorige ronde is, dat het mogelijk is (nieuwe) medewerkers uit een andere beroepsgroep op te leiden voor een beroep in de techniek of ICT.

Dit soort omscholing is belangrijk, omdat er een groot tekort is aan goede medewerkers in de techniek en ICT. Het is van belang dit grote tekort op te lossen, omdat deze medewerkers een belangrijke rol spelen bij maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Voor de medewerkers zelf betekent omscholing tot een beroep in de techniek of ICT een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Vast bedrag per medewerker

Werkgevers kunnen een eenmalig vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 2.666 omscholingstrajecten.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na indiening besluit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over uw ingediende aanvraag. Wij streven ernaar om uw aanvraag sneller af te handelen, zodat er ook sneller duidelijkheid is voor de opleider en (nieuwe) werknemer. Bij gebleken geschiktheid van het omscholingstraject ontvangt u het volledige voorschot.

Het is niet nodig om een aparte aanvraag voor vaststelling in te dienen. Het is mogelijk dat u in de periode tussen voorschot en vaststelling aanvullende vragen krijgt om te controleren of u aan de aangegeven voorwaarden voldoet.

Bijlagen bij uw aanvraag

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?