Gesloten voor aanvragen

Subsidiemodule ambachts-ondernemerschapsprojecten

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2022

De subsidiemodule ambachts-ondernemerschapsprojecten was een regeling voor belangenorganisaties van ambachtsondernemers om de instroom van nieuwe ondernemers in de ambachtssector te bevorderen, ondernemersvaardigheden te verbeteren, en bedrijfsprocessen te professionaliseren en vernieuwen.

Maximaal € 500.000 per project
Totaal budget:
€ 1.077.681

Deze regeling is gesloten.

De subsidie was bedoeld voor de ontwikkelingsprojecten van producten of diensten die bijdragen aan het verminderen van knelpunten rondom het ondernemerschap in de ambachtseconomie.

Doelstellingen

Deze regeling had 4 doelstellingen:

 1. Het vergroten van de instroom van nieuwe ondernemers in ambachtsondernemingen, doordat deze nieuwe ondernemers ambachtsondernemingen oprichten of overnemen.
 2. Het verbeteren van ondernemerschapsvaardigheden (waaronder in ieder geval de strategische en digitale vaardigheden) van een ondernemer die een ambachtsonderneming:
  1. in stand wil houden;
  2. wil oprichten; of
  3. wil overnemen.
 3. Het professionaliseren en innoveren van de bedrijfsprocessen (waaronder de digitalisering) van ambachtsondernemingen;
 4. Het verbeteren van het inzicht van ambachtsondernemingen in de voor hen relevante wet- en regelgeving (door onder andere voorlichting).

Budget

Voor de regeling was een eenmalig bedrag van € 1.077.681 beschikbaar, dat was overgebleven na opheffing en vereffening van het vermogen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wilde met de Subsidiemodule ambachts-ondernemerschapsprojecten dit geld investeren in ambachtsondernemingen.

 • De subsidie bedroeg 100% van de subsidiabele projectkosten en maximaal € 500.000 per project.
 • Het maximum subsidiebedrag per zelfstandige aanvrager was € 124.999,99.

Na uw aanvraag

Heeft u aangevraagd en een positieve beslissing ontvangen? Dan ontvangt u een subsidiebeschikking en kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U ontvangt de subsidie via voorschotten. Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in.

Uitslag ranking aanvragen

De volgende 9 projectvoorstellen zijn ingediend. Hiervan kunnen de eerste 4 projecten subsidie krijgen uit het beschikbare budget.

 

Uitslag ranking

Ranking Organisatie Titel Punten Subsidie Motivatie
1 Vereniging van Leidekkers in Nederland Toekomstbestendig ondernemerschap in de restauratieambachten 32 € 386.250

Goed uitgewerkt projectvoorstel met een goede betrokkenheid van alle deelnemers. Het project werkt aan 3 van de 4 doelstellingen en heeft een groot bereik.

2 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Ambacht+ 30 € 499.999

Goed projectvoorstel en op een gedeelde 2e plaats geëindigd. Dit project is meer gericht op kennis en kunde van de ambachtsondernemer zelf. Het draagt bij aan 2 van de 4 doelstellingen. Het zet sterk in op het vergroten van de ondernemersvaardigheden door voorlichting en voorbeelden.

2 Stichting Ambachtnederland.nl Voortzetting ambachtelijke bedrijven 30 € 80.000

Goed projectvoorstel en op een gedeelde 2e plaats geëindigd. Dit project werkt aan alle 4 doelstellingen van de regeling. De doelstelling 'vergroten van de instroom van nieuwe ondernemers in ambachtsondernemingen' is het primaire doel van dit projectvoorstel.

3 Straatwerk Nederland Steengoede ontwikkelweg voor ondernemerschap in de bestratingsbranche 29 € 111.431

 Dit projectvoorstel is als gemiddeld beoordeeld. De bijdrage aan de doelstellingen is helder en reëel maar niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd. De kwaliteit van het projectplan is voldoende.

4 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Future Creators 27 uitgeput Dit projectvoorstel is als gemiddeld beoordeeld. Het scoort voldoende op 3 voorwaarden, maar scoort lager op bijdrage aan de doelstellingen. De doelstelling van dit project ligt meer op het bereik van derden dan op de ambachtsondernemingen zelf.
4 Stichting Ambachtnederland.nl Kies voor vakwerk 27 uitgeput Dit projectvoorstel is als gemiddeld beoordeeld. Dit voorstel scoort voldoende, maar gemiddeld op bijdrage aan de doelstellingen.
5 Provoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure Digitalisering RIAB 26 uitgeput

Dit projectvoorstel is als gemiddeld beoordeeld. In vergelijking met de andere voorstellen mist dit voorstel aan impact op meerdere doelstellingen.

6 Provoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure Visitatie 24 uitgeput Dit projectvoorstel is als gemiddeld beoordeeld. In vergelijking met andere voorstellen mist dit voorstel aan impact op meerdere doelstellingen.
6 Vereniging Gebouwschil Nederland Proactief inspelen op veranderingen 24 uitgeput

De kwaliteit van dit projectplan scoort onder gemiddeld. De aanvraag was erg summier. Hierdoor was de informatie over de activiteiten en het doel en effect van het project niet duidelijk te beoordelen.

Vragen over deze subsidiemodule?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?