Bijna open voor aanvragen

Cyberweerbaarheid: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2024
Gepubliceerd op:
12 april 2018

Om voor de subsidieregeling Cyberweerbaarheid in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Voorwaarden cyberweerbaarheidsplan

Het cyberweerbaarheidsplan:

 • is gericht op de versterking van de cyberweerbaarheid van ondernemingen in de niet-vitale sectoren van Nederland;
 • is in uitvoering bij, of in samenwerking met, ten minste 2 niet in een groep verbonden niet-vitale ondernemingen;
 • is gebaseerd op een integrale visie op de ambitie om de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen duurzaam te versterken;
 • heeft een looptijd van ten minste 1 en ten hoogste 3 jaar.

Let op: het cyberweerbaarheidsplan is niet gericht op:

 • het ontwikkelen van hardware of software om de cyberweerbaarheid van ondernemingen te versterken, of het aanschaffen daarvan anders dan voor het verwerken of delen van informatie voor de versterking van cyberweerbaarheid;
 • het continu op afstand monitoren van de cybersecurity van ondernemingen om aanvallen op de IT-infrastructuur te voorkomen, af te weren, op te sporen of op te lossen;
 • het adviseren van ondernemingen die door een cybersecurity-incident zijn getroffen, over het oplossen van het incident.

Aanvullende voorwaarden

 • Een samenwerkingsverband bevat maximaal 8 deelnemers en de penvoerder is een ondernemer.
 • De subsidieontvanger verleent medewerking aan een evaluatie van de effecten van de door hem uitgevoerde activiteiten.
 • Het netwerk staat open voor nieuwe toetreders gedurende en na de looptijd van het project.

Wilt u meer weten over de rangschikkingscriteria en afwijzingsgronden? Raadpleeg dan de regelingstekst Cyberweerbaarheid.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?