Open voor aanvragen

Support Fund B.V.

Laatst gecontroleerd op:
21 april 2020
Gepubliceerd op:
31 januari 2012

Het doel van de Support Fund B.V. is het stimuleren van duurzame regionale bedrijvigheid met de nadruk op die situaties waar de juiste ambitie aanwezig is om te groeien en een duidelijk rendement kan worden behaald. Dat wordt gedaan door een optimale benutting van een actief regionaal netwerk van innovatieve ondernemers dat meedenkt en meewerkt aan het laten slagen van nieuwe ondernemingen.

Totale looptijd fonds:
2010 - 2020

Investeringsperiode:
tot 1 juli 2015

Investeringsbudget:
€ 8.000.000

EZ-lening:
€ 4.000.000
 

Selectiecriteria

De volgende selectiecriteria worden onder andere gehanteerd:

  • Beschikbaar zijn van het technologische ‘proof of principle’
  • Duidelijke roadmap naar gevalideerde product(en)
  • Voldoende potentie voor waardevermeerdering (ROI>5)
  • Adequate bescherming IP en een solide Freedom to operate
  • Stringente marktfocus in de businessplannen
  • Adequate kennis van de marketing en commercialiseringprocessen
  • Uitstekende kwaliteit management van de starter,
  • Management moet zelf (substantieel) mee-investeren
  • Schaalbaarheid van de technologie en producten zijn.

Doelgroep

Support Fund richt zich primair op vroege fase bedrijven voornamelijk in het Noorden die een bijdrage kunnen leveren aan de regionale economie. De sleutelthema’s hierbij zijn zorg, sport en duurzaamheid.

Beoogde resultaten

Het fonds beoogt ca. 13 participaties te verrichten binnen een periode van 5 jaar.

Participaties

Speedbooks Software BV en Delphi Bioscience BV
Meer informatie over participaties

Fondsmanagement

Het fondsmanagement wordt gerund door zeer ervaren en professionele personen. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het fondsmanagement. Het fondsmanagement heeft de bevoegdheid om, na een verkregen positief advies van externe experts en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen van het investeringsvoorstel, investeringen te doen.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met:
Support Fund B.V.
Postbus 142
8440 AC Heerenveen

Telefoonnummer: 06 48480072
Email: info@supportfund.nu
Website: www.supportfund.nu

Contactpersoon

De heer prof. dr. W.M.F. Jongen

Bent u tevreden over deze pagina?