Open voor aanvragen

Voorwaarden pijlers Thematische Technology Transfer (TTT)

Gepubliceerd op:
26 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2020

De regeling Thematische Technology Transfer (TTT) rust op 2 pijlers.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden per pijler de volgende voorwaarden.

Voorwaarden pijler 1

 • Minimaal 3 onderzoeksorganisaties;
 • Samenwerking rondom een (zelfgekozen) thema met sterk potentieel vanuit excellente wetenschappelijke basis voor innovaties van processen, producten of diensten;
 • De samenwerking levert een hoge economische en maatschappelijke toegevoegde waarde op.

De activiteiten binnen pijler 1 richten zich op:

 • screening van de kennis en scouting van potentiële gebruikers;
 • verwerven van intellectuele eigendomsrechten;
 • activiteiten voor het creëren van spin-offs;
 • bekendheid geven aan het thematisch consortium en ook verspreiding van de resultaten;
 • onafhankelijk uitvoeren van validatieprojecten.

Voorwaarden pijler 2 TTT-fonds

Bent u van plan te investeren in kennisstarters, dan moet uw fonds aan de volgende criteria voldoen:

 • Het fonds heeft een samenwerkingsverband met ten minste 3 onderzoeksorganisaties. Deze onderzoeksorganisaties mogen de krachten hebben gebundeld in een hiervoor opgerichte entiteit (thematisch consortium).
 • Het fonds is actief binnen een specifiek thema. De betrokken onderzoeksorganisaties of het thematisch consortium is actief binnen hetzelfde thema.
 • Het fonds heeft de vorm van een kapitaalvennootschap, vennootschap met een afgescheiden vermogen, of rechtspersoon met een afgescheiden vermogen niet zijnde een vennootschap, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie.
 • Het fonds verstrekt groeifinanciering aan kennisstarters. Herfinanciering van bestaande verplichtingen is niet toegestaan.
 • In de eerste 6 jaar van het fonds moeten de investeringen plaatsvinden. Uiterlijk 15 jaar na de start van het fonds, moet het fonds worden geliquideerd.
 • Het fonds begeleidt de kennisstarters actief.
 • Minimaal 10% van het investeringsbudget is afkomstig van particuliere investeerders.
 • Het fonds heeft een externe fondsbeheerder.

Vragen over de TTT-regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?