Open voor aanvragen

Thematische Technology Transfer: voorwaarden pijlers 1 en 2

Laatst gecontroleerd op:
28 november 2022
Gepubliceerd op:
26 februari 2019

De regeling Thematische Technology Transfer (TTT) rust op 2 pijlers.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden per pijler de volgende voorwaarden.

Naast onderstaande voorwaarden moet voor de huidige openstelling van 2022 het thema gericht zijn op pandemische paraatheid.

Voorwaarden pijler 1

 • Minimaal 3 onderzoeksorganisaties in een groep van samenwerkende onderzoeksorganisaties of in een thematisch samenwerkingsverband.
 • Samenwerking rondom een thema met sterke potentie vanuit excellente wetenschappelijke basis voor innovaties van processen, producten of diensten.
 • De samenwerking levert een hoge economische en maatschappelijke toegevoegde waarde op.

De activiteiten binnen pijler 1 richten zich op:

 • screening van de kennis en scouting van potentiële gebruikers;
 • verwerven van intellectuele eigendomsrechten;
 • activiteiten voor het creëren van spin-offs;
 • bekendheid geven aan het thematisch samenwerkingsverband en ook verspreiding van de resultaten;
 • onafhankelijk uitvoeren van validatieprojecten.

Voorwaarden pijler 2

Bent u van plan te investeren in kennisstarters? Dan moet uw TTT-fonds aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het fonds heeft een samenwerkingsverband met minimaal 3 onderzoeksorganisaties. Deze onderzoeksorganisaties mogen de krachten hebben gebundeld in een hiervoor opgerichte entiteit (thematisch samenwerkingsverband).
 • Het fonds is actief binnen een specifiek thema. De betrokken onderzoeksorganisaties of het thematisch samenwerkingsverband is actief binnen hetzelfde thema.
 • Het fonds heeft de vorm van:
  • een kapitaalvennootschap;
  • vennootschap met een afgescheiden vermogen; of
  • rechtspersoon die geen vennootschap is met een afgescheiden vermogen, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie.
 • Het fonds verstrekt groeifinanciering aan kennisstarters. Herfinanciering van bestaande verplichtingen is niet toegestaan.
 • De investeringen moeten in de eerste 6 jaar van het fonds plaatsvinden. Uiterlijk 15 jaar na de start van het fonds moet het worden geliquideerd.
 • Het fonds begeleidt de kennisstarters actief.
 • Minimaal 10% van het investeringsbudget is afkomstig van particuliere investeerders.
 • Het fonds heeft een externe fondsbeheerder.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?