Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces Tegemoetkoming schade COVID-19

Gepubliceerd op:
26 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 december 2020

Bekijk hoe het aanvraagproces van de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) verloopt. Van wat u nodig had tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 

U kunt wel de opvolger van de TOGS de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Na uw aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit.

Aanvraag niet intrekken

Trek uw aanvraag niet in. U kunt namelijk maar één keer aanvragen met een KVK-nummer. Bij de beoordeling bekijken we welke codes definitief onder de vastgestelde codes vallen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij bij de controle dat wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt? Dan herzien wij het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Nodig voor uw aanvraag

U kunt niet meer aanvragen. Voor TOGS had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

  • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
  • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
  • de SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit van uw onderneming waarmee u aanspraak kunt maken op de regeling;
  • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
  • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;
  • het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u deze niet? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven, waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!

Bijlagen

U verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Bij uw aanvraag moet u hiervoor bewijsstukken meesturen. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een foto die de eigen opgang goed in beeld brengt. De bijlages mogen maximaal 10mb zijn in de volgende formaten: doc, docx, txt, csv, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, odt, ods.

Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres, en hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen.

Machtigen

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. Wij kunnen deze wel opvragen bij controles.

Vragen over TOGS?

Bent u tevreden over deze pagina?