Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL)

Gepubliceerd op:
18 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2022

De subsidieregeling Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) geeft een tegemoetkoming voor omzetderving van getroffen ondernemers in Limburg en Noord-Brabant. De officiële naam is Regeling tegemoetkoming op basis van de Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant. Provincie Limburg voert deze regeling uit.

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 

Provincie Limburg is verantwoordelijk voor uw TOWL-aanvraag. Zij beantwoordt inhoudelijke vragen en houdt u op de hoogte. Ook neemt de provincie een beslissing op uw aanvraag en verzorgt de betaling. U beheert uw aanvraag op mijn.rvo.

Update 20 december 2022

Tot de sluiting op 5 december 17:00 uur ontvingen wij in 111 aanvragen. In totaal is voor € 6.027.611,34 aan subsidie aangevraagd. De aangevraagde tegemoetkoming bedraagt gemiddeld € 54.302,80.

We beoordelen momenteel de binnengekomen aanvragen en we voorzien iedere aanvraag van een advies aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg ter besluitvorming. Zodra dit proces is afgerond (naar verwachting januari 2023), gaat de Provincie Limburg over tot het verzenden van beschikkingen aan de aanvragers.

Voor wie?

Bent u een Limburgse of Noord-Brabantse ondernemer? En heeft u materiële schade en minder omzet geleden als gevolg van de wateroverlast in juli 2021? Dan kwam u mogelijk in aanmerking voor TOWL. Heeft u geen materiële schade, maar wel veel omzetverlies? Dan kwam u soms ook in aanmerking.  

Wanneer mocht u TOWL aanvragen?

Voldeed u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden? Dan kon u TOWL aanvragen. U baseerde uw omzetverlies op een referentieperiode. Deze referentieperiode is gekoppeld aan het moment waarop uw onderneming voor het eerst in het KVK Handelsregister stond ingeschreven. De volledige voorwaarden en de referentieperiodes vindt op de site van de Provincie Limburg.

 1. U stond op 13 juli 2021 ingeschreven in het handelsregister KVK met één of meerdere vestigingen, en;
 2. Uw vestiging(en) bevond(en) zich op 13 juli 2021 in het schadegebied, en;
 3. Door de overstromingen van juli 2021:
  • had u ten minste € 5.000 aan materiële schade (per vestiging), of
  • de schade bedroeg ten minste 20% van de omzet van de vestiging, in vergelijking met uw referentieperiode voor het 3e kwartaal van 2021, en;
 4. Uw omzetverlies was ten minste 50%, in vergelijking met de referentieperiode, in:
  • het 3e kwartaal van 2021, en/of
  • het 4e kwartaal van 2021, en/of
  • het 1e kwartaal van 2022.

Heeft u geen materiële schade, maar heeft u wel omzetverlies als gevolg van de overstromingen? Dan kon u alleen subsidie aanvragen voor het 3e kwartaal van 2021. Uw omzetverlies moest dan ten minste 65% bedragen ten opzichte van uw referentieperiode.

Uitleg over bijlagen

Voor uw aanvraag had u een aantal documenten nodig. Het betreft de volgende documenten:  

 • Uittreksel uit KvK Handelsregister;
 • Opgave van de omzet van de getroffen vestiging(en) in het 3e en/of het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kalenderkwartaal van 2022 en in de referentieperiodes. Dit is in principe de omzet die blijkt uit de aangifte omzetbelasting;
 • Schaderapport als bedoeld in artikel 5 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) of dat is opgesteld door een schadeverzekeraar;
 • Machtiging* (bij aanvraag via intermediair) als dit van toepassing is;
 • Derdenverklaring* (voor een tegemoetkoming vanaf € 25.000). U kon het Model derdenverklaring gebruiken als dit van toepassing is.

* Deze verklaringen vindt u hieronder.

Aanvragen

U kon TOWL aanvragen tussen 24 oktober 2022 09:00 uur en 5 december 2022 17:00 uur. De regeling is nu gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen. 

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk op 27 februari 2023 een besluit van Provincie Limburg. Dit besluit ziet u ook terug in uw digitale dossier. U ontvangt daarvan apart bericht.

Tijdens het beoordelingsproces kunt u vragen krijgen via uw digitale dossier. Ook hiervan ontvangt u een melding.

Vragen?

Provincie Limburg voert de regeling uit. Heeft u vragen over de regeling of uw aanvraag? Neem contact met op met de provincie. Meer informatie vindt u op de website van Provincie Limburg.

Heeft u technische vragen over het aanvragen? Alleen dan belt u met 088 - 042 40 70.

Bent u tevreden over deze pagina?