Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL)

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023
Gepubliceerd op:
18 oktober 2022

Had u waterschade in juli 2021, maar nog geen aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming? Dan kunt u alsnog de Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) aanvragen. De TOWL geeft een tegemoetkoming voor omzetverlies aan getroffen ondernemers in dit gebied.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 27 september 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 30 november 2023
17:00
Totaal budget:
€ 16.060.400

Provincie Limburg is verantwoordelijk voor uw aanvraag. 
Beantwoording van inhoudelijke vragen gebeurt door de provincie. Zij houdt u op de hoogte. Ook neemt de provincie een beslissing over uw aanvraag en verzorgt zij de betaling.

De officiële naam van de regeling is: Subsidie omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant.

Aanvragen

U kunt niet langer aanvragen. De regeling is gesloten. 

Heeft u al een aanvraag gedaan? Dan kunt u deze beheren op Mijn RVO.

Voor wie?

Bent u een Limburgse of Noord-Brabantse ondernemer? En heeft u materiële schade en minder omzet gedraaid als gevolg van de wateroverlast in juli 2021? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor TOWL. Heeft u geen materiële schade, maar wel veel omzetverlies? Dan komt u soms ook in aanmerking.

Wat valt er onder materiële schade?

U kunt materiële schade hebben aan bezittingen van uw bedrijf die voor langere tijd meegaan ('vaste activa') of kortere tijd meegaan ('vlottende activa'). Daaronder vallen:

 • onroerend goed
 • inventaris
 • voorraden

Wanneer mag u TOWL aanvragen?

Voldoet u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u TOWL aanvragen. U baseert uw omzetverlies op een referentieperiode (de periode waarmee u vergelijkt). Deze periode is gekoppeld aan het moment waarop uw onderneming voor het eerst in het KvK Handelsregister stond ingeschreven. De volledige voorwaarden en de referentieperiodes vindt u op de website van de Provincie Limburg.

 1. U stond op 13 juli 2021 ingeschreven in het handelsregister van de KvK met één of meerdere vestigingen, en;
 2. Uw vestiging(en) bevond(en) zich op 13 juli 2021 in het schadegebied, en;
 3. Door de overstromingen van juli 2021:
  • had u ten minste € 5.000 aan materiële schade (per vestiging), of
  • de schade bedroeg ten minste 20% van de omzet van de vestiging, in uw referentieperiode voor het 3e kwartaal van 2021, en;
 4. Uw omzetverlies was ten minste 50%, in vergelijking met de referentieperiode, in:
  • het 3e kwartaal van 2021, en/of
  • het 4e kwartaal van 2021, en/of
  • het 1e kwartaal van 2022.

U kunt voor een kwartaal tegemoetkoming aanvragen, als in die 3 maanden sprake is van minstens 50% omzetverlies. Dus heeft u één kwartaal verlies? Dan vraagt u alleen voor die periode TOWL aan. Geldt dat voor 2 kwartalen? Dan doet u een aanvraag voor die beide kwartalen, enzovoort. 

Geen of onvoldoende schade

Heeft u wel omzetverlies als gevolg van de overstromingen, maar geen of onvoldoende schade? Dan kunt u alleen tegemoetkoming aanvragen voor het 3e kwartaal van 2021. Uw omzetverlies moet dan ten minste 65% zijn ten opzichte van uw referentieperiode.

Wanneer kunt u geen TOWL aanvragen?

U kunt niet opnieuw een aanvraag doen als u bij de eerste openstelling in het najaar van 2022 een aanvraag heeft ingediend. Voldoet u daarnaast niet aan de voorwaarden hierboven? Dan kunt u ook geen TOWL aanvragen.

Wat stuurt u mee met uw aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u een aantal documenten nodig. Het gaat om de volgende documenten:  

 • Uittreksel uit het KvK Handelsregister van 13-7-2021 of later;
 • Opgave van de omzet van de getroffen vestiging(en) in het 3e en/of het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kalenderkwartaal van 2022 en in de referentieperiodes. Dit is in principe de omzet die blijkt uit de aangifte omzetbelasting;
 • Schaderapport op basis van artikel 5 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) of dat is opgesteld door een schadeverzekeraar;
 • Machtiging (bij aanvraag via intermediair), als dit van toepassing is;
 • Derdenverklaring. U gebruikt het Model derdenverklaring bij een tegemoetkoming vanaf € 25.000. 

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk op 22 februari 2024 een besluit van Provincie Limburg. Dit besluit ziet u ook terug in uw digitale dossier. U ontvangt daarvan apart bericht.

Tijdens het beoordelingsproces kunt u vragen krijgen via uw digitale dossier. Ook hiervan ontvangt u een melding.

Meer weten?

Bekijk de officiële bekendmaking van de Mededeling portefeuillehouder inzake subsidieregeling van 7 december 2022 (regelingstekst).

Vragen?

Provincie Limburg voert de regeling uit. Heeft u vragen over de regeling of uw aanvraag? Neem contact met op met de provincie. Meer informatie vindt u op de website van Provincie Limburg.

Heeft u technische vragen over het aanvragen? Alleen dan belt u met ons via 088 - 042 40 70.

Bent u tevreden over deze pagina?