Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) detailhandel 1 - 2020/2021

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2022
Gepubliceerd op:
2 maart 2021

Op 13 november 2020 kondigde de overheid een tijdelijk verbod aan op het verkopen, vervoeren en afsteken van eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020/2021. Door het verbod verkochten detailhandelaren geen eindejaarsvuurwerk.

Om deze detailhandelaren tegemoet te komen, bestaat de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)-Detailhandel. Bij deze regeling gaat het om de gemaakte kosten ter voorbereiding en annulering van de eindejaarsverkoop 2020.

De regeling sloot op 21 juni 2021 om 17:00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk. Wilt u TSVC-19 aanvragen voor het verbod tijdens de jaarwisseling 2021/2022? Ga dan naar onze pagina TSVC-19 detailhandel 2 - 2021/2022.

Doelgroep detailhandelaren

Detailhandelaren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) konden subsidie aanvragen voor activiteiten voor de voorbereiding van de geannuleerde eindejaarsverkoop naar aanleiding van het verbod op de eindejaarsverkoop. Voorbeelden van gemaakte kosten zijn: 

  • het aanpassen van de winkel voor veilige verkoop;
  • het annuleren van bestellingen van nog niet geleverd eindejaarsvuurwerk en
  • het informeren van klanten door communicatie en marketingactiviteiten (reclamedrukwerk, website enz).
Onder de detailhandelaren vallen ondernemers die vuurwerk verkopen aan particulieren en daarvoor een 'inrichting drijven' volgens de eisen van het Vuurwerkbesluit.

Budget

Voor de TSVC-19-Detailhandel geldt een subsidieplafond van € 9.400.000. Aan het einde van de aanvraagperiode bekijken wij of alle aanvragen opgeteld binnen het subsidieplafond blijven. Zo niet, dan wordt de subsidie per aanvrager evenredig verlaagd.

Het vaste subsidiebedrag van € 3.500 voor een detailhandelaar (per aanvrager), zie hieronder, wordt niet evenredig verlaagd, tenzij deze totale aanvraag ook hoger is dan het plafond.

Subsidie voor detailhandelaren

Subsidiehoogte

Detailhandelaren komen in aanmerking voor een vast subsidiebedrag van € 3.500 plus 6% van de vuurwerkomzet 2019.

De 6% wordt berekend over de omzet van de eindejaarsverkoop 2019. De omzet eindejaarsverkoop 2019 bepaalt u door de inkoopwaarde van in 2019 ingekocht eindejaarsvuurwerk te vermenigvuldigen met een factor 2. In uw subsidieaanvraag geeft u per verkooplocatie de inkoopwaarde (2019) exclusief btw op. Op basis van dit bedrag wordt de subsidie automatisch berekend.

De hoogte van de subsidie stellen wij naar beneden bij als uit de door u ingevulde de-minimisverklaring blijkt dat u het de-minimisplafond overschrijdt als gevolg van de verlening van de TSVC-19-subsidie.

Voorwaarden subsidie

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, golden bepaalde voorwaarden. De aanvrager

  • komt slechts eenmaal in aanmerking voor een subsidie;
  • is als detailhandelaar ingeschreven bij de KVK;
  • heeft één of meerdere verkooplocaties in Nederland;
  • verkocht in 2019 eindejaarsvuurwerk;
  • heeft de eindejaarsverkoop 2020 aantoonbaar voorbereid en
  • voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van de-minimissteun.

Vragen over de TSVC-19?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?