Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) detailhandel 2 - 2021/2022

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022
Gepubliceerd op:
24 januari 2022

Detailhandelaren verkochten door het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling, geen eindejaarsvuurwerk 2021/2022. Om hen tegemoet te komen is er opnieuw een subsidieregeling in het leven geroepen: de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) detailhandel 2. Bij deze regeling gaat het om de gemaakte kosten voor voorbereiding en annulering van de eindejaarsverkoop 2021.

De regeling sloot op 31 maart 2022 17:00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk.

De overheid kondigde op 19 november 2021 een tijdelijk verbod aan op het verkopen, vervoeren en afsteken van eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit omdat de besmettingscijfers van COVID-19 opliepen en om de zorg niet extra te belasten.

Wijzigingen ten opzichte van de regeling detailhandel 1 - 2020/2021

Deze regeling is in opzet gelijk aan de regeling die voor de jaarwisseling van 2020/2021 is vastgesteld: TSVC-19 detailhandel . Op 2 punten besloot het kabinet tot een ruimere financiële tegemoetkoming. Deze punten zijn:

 1. het vaste subsidiebedrag is met € 1.000 verhoogd naar € 4.500
 2. het vaste subsidiebedrag geldt nu ook voor een detailhandelaar met meerdere verkooplocaties. Deze detailhandelaar krijgt per verkooplocatie het vaste bedrag van € 4.500 met een maximum van 5 verkooplocaties, plus 6% van de vuurwerkomzet 2019. Een verkooplocatie is een pand met verkoopruimte als bedoeld in artikel 2.3.4 van het Vuurwerkbesluit dat in 2019 is gebruikt voor de eindejaarsverkoop.

Doelgroep detailhandelaren

Detailhandelaren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) konden subsidie aanvragen voor activiteiten voor de voorbereiding van de geannuleerde eindejaarsverkoop naar aanleiding van het tijdelijke verbod op de eindejaarsverkoop. Voorbeelden van gemaakte kosten zijn: 

 • reclamedrukwerk;
 • het informeren van klanten;
 • het annuleren van reeds geplaatste bestellingen van klanten;
 • het afbestellen van eigen bestellingen van eindejaarsvuurwerk bij vuurwerkbedrijven;
 • het aanpassen van de winkel voor veilige verkoop.
Onder de detailhandelaren vallen ondernemers die vuurwerk verkopen aan particulieren en daarvoor een 'inrichting drijven' volgens de eisen van het Vuurwerkbesluit.

Budget

Voor de TSVC-19 detailhandel 2 geldt een subsidieplafond van € 9.800.000. Na de sluitingsdatum 31 maart 2022 bekijken wij of alle aanvragen opgeteld binnen het subsidieplafond blijven. Zo niet, dan wordt de subsidie per aanvrager evenredig verlaagd. Dit geldt vanaf het bedrag € 4.500 (tenzij het budget ook hiervoor niet voldoende is).

Voorbeeld: stel u vroeg € 10.000 subsidie aan. Overschrijdt de totaalsom van alle aanvragen het subsidieplafond? Dan keren wij € 4.500 uit en de resterende € 5.500 verlagen wij evenredig.

Subsidiehoogte en voorwaarden

Detailhandelaren komen in aanmerking voor een vast subsidiebedrag plus 6% van de vuurwerkomzet in 2019. Het vaste subsidiebedrag bedraagt € 4.500 per verkooplocatie met een maximum van 5 verkooplocaties. Een verkooplocatie is een pand met verkoopruimte als bedoeld in artikel 2.3.4 van het Vuurwerkbesluit dat in 2019 is gebruikt voor de eindejaarsverkoop.

De 6% wordt berekend over de omzet van de eindejaarsverkoop in 2019. De omzet eindejaarsverkoop 2019 bepaalt u door de inkoopwaarde van in 2019 ingekocht eindejaarsvuurwerk te vermenigvuldigen met een factor 2. In uw subsidieaanvraag geeft u per verkooplocatie de inkoopwaarde (in 2019) exclusief btw op. Op basis van dit bedrag wordt de subsidie automatisch berekend.

De hoogte van de subsidie stellen wij naar beneden bij als uit de door u ingevulde de-minimisverklaring blijkt dat u het de-minimisplafond overschrijdt als gevolg van subsidies die u in de afgelopen 2 jaren onder de de-minimis ontving. Onder andere de subsidie van de TSVC-19 detailhandel valt onder de de-minimissteun. Bekijk meer informatie over de De minimisverklaring.

Voorwaarden subsidie

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden bepaalde voorwaarden. De aanvrager

 • komt slechts eenmaal in aanmerking voor deze subsidie;
 • is als detailhandelaar ingeschreven bij de KVK;
 • heeft één of meerdere verkooplocaties in Nederland;
 • verkocht in 2019 eindejaarsvuurwerk;
 • heeft de eindejaarsverkoop 2021 aantoonbaar voorbereid en heeft in de periode van 19 november tot en met 31 december 2021 geen eindejaarsvuurwerk aan particulieren verkocht;
 • voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van de-minimissteun.

Aanvragen

Aanvragen was mogelijk van 1 maart 2022 09:00 uur tot en met 31 maart 2022 17:00 uur volgens het aanvraagproces.

Bekijk het aanvraagproces

Na uw aanvraag

Na sluiting van het aanvraagloket op 31 maart 2022 startten wij met het beoordelingsproces. Hierbij toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Wij streven ernaar dat u uiterlijk in mei 2022 hierover bericht van ons ontvangt. In de subsidiebeschikking staat ook welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt. Mocht wij uw aanvraag niet aan u toekennen, dan ontvangt u hierover uiteraard ook bericht.

Bekijk hoe het proces na uw aanvraag verloopt

Vragen over de TSVC-19?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?