Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) - Opslag en vervoer

Gepubliceerd op:
22 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 oktober 2021

Op 13 november 2020 kondigde de overheid een tijdelijk verbod aan op het verkopen, vervoeren en afsteken van eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020/2021. Door het verbod mochten de detailhandelaren geen eindejaarsvuurwerk verkopen en zitten vuurwerkbedrijven en sommige detailhandelaren met extra voorraad vuurwerk in de opslag. Dit omdat het vuurwerk toen al in of onderweg naar Nederland was.

Om hen daarin tegemoet te komen, bestaat de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) - Opslag en vervoer. Bij deze regeling gaat het om de opslag- en vervoerskosten.

De regeling sloot op maandag 18 oktober 2021 om 09:00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Doelgroepen

Vuurwerkbedrijven en detailhandelaren zijn de 2 doelgroepen voor deze subsidie.

Vuurwerkbedrijven vroegen de subsidie aan voor:

 • de opslag van onverkocht eindejaarsvuurwerk dat door het verbod pas een jaar later verkocht kan worden, en daardoor een langere opslagcapaciteit nodig heeft;
 • aanvullend vervoer dat zij hebben laten uitvoeren ten behoeve van deze opslag.
Vuurwerkbedrijven zijn: de fabrikanten, importeurs, distributeurs of vergunningshouders, zoals omschreven volgens de eisen van het Vuurwerkbesluit.
Voor vuurwerkbedrijven gold dat in totaal meer dan 10.000 kg opgeslagen ligt. Voor vuurwerkbedrijven gold bovendien dat, als voor het onverkocht eindejaarsvuurwerk is uitgeweken naar een opslaglocatie van derden in België of Duitsland, zij voor dit deel onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor de opslagsubsidie van de TSVC-19.

Detailhandelaren vroegen de subsidie aan voor:

 • de opslag van meer dan 10.000 kg in een eigen opslaglocatie, dat door het verbod pas een jaar later verkocht kan worden en daardoor een langere opslagcapaciteit nodig heeft. Detailhandelaren komen niet in aanmerking voor de subsidie voor aanvullend vervoer.
Alleen detailhandelaren met een eigen opslaglocatie en een vergunning voor opslag van meer dan 10.000 kg onverpakt consumentenvuurwerk, kwamen in aanmerking voor deze subsidie.

Budget

Voor de TSVC-19 - Opslag en vervoer geldt een subsidieplafond van € 16.000.000. Wij bekijken of alle aanvragen bij elkaar opgeteld binnen het subsidieplafond blijven. Zo niet, dan wordt de subsidie per aanvrager evenredig verlaagd.

Subsidie opslag en vervoer

Subsidiehoogte

Opslagsubsidie: € 0,63 per op 1 februari 2021 opgeslagen kg onverpakt eindejaarsvuurwerk.
Vervoersubsidie: de aantoonbaar gemaakte kosten in de periode van 13 november 2020 tot 1 februari 2021 voor aanvullend vervoer, vermenigvuldigd met een factor 2.

Voorwaarden subsidie voor opslag

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gold dat de aanvrager:

 • een vuurwerkbedrijf is volgens de eisen van het omgevingsbesluit of een detailhandelaar is met een vergunning voor eigen opslag van meer dan 10.000 kg; en
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) zowel tijdens de aanvraag als ten tijde van de subsidiabele activiteiten.
Voor een detailhandelaar gold:
 • dat de detailhandelaar van 1 februari 2021 tot en met 31 augustus 2021 een hoeveelheid onverkocht eindejaarsvuurwerk per eigen locatie opsloeg van meer dan 10.000 kg; en
 • hiervoor een eigen opslagfaciliteit gebruikte met een omgevingsvergunning zoals bedoeld in het Besluit Omgevingsrecht.
Voor een vuurwerkbedrijf gold:
 • dat het vuurwerkbedrijf van 1 februari 2021 tot en met 31 augustus 2021 een hoeveelheid onverkocht eindejaarsvuurwerk opsloeg;
 • dat er in totaal meer dan 10.000 kg op de locaties lag opgeslagen;
 • dat opslag in Nederland plaatsvond in een vergunningsplichtige opslaglocatie. Dat wil zeggen een opslaglocatie met een capaciteit van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;
 • voor opslag in België of Duitsland geldt dat deze aan de lokaal geldende eisen van het opslaan van vuurwerk moet voldoen.

Voorwaarden subsidie voor vervoer

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, gold dat de aanvrager:

 • een vuurwerkbedrijf is;
 • staat ingeschreven bij de KVK en
 • dat het bedrijf in de periode van 13 november 2020 tot 1 februari 2021 aanvullend vervoer liet uitvoeren voor de opslag van eindejaarsvuurwerk.
 • Alle vervoerdersbewegingen van het onverkochte eindejaarsvuurwerk die in deze periode zijn gemaakt, komen in aanmerking. Uitzondering hierop is het vervoer vanaf een haven en het vervoer naar een detailhandelaar of een opslaglocatie daarvan.
 • Het aanvullend vervoer moet voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en moet uitgevoerd zijn door een derde. Een derde is een natuurlijke - of rechtspersoon, dus niet de aanvrager zelf of de medewerkers van de aanvrager.

Na uw aanvraag

Lees meer over de procedure en wat u van ons kunt verwachten na uw subsidieaanvraag. Of bekijk uw aanvraag via de knop 'Naar uw aanvraag'.

Vragen over de TSVC-19??

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?