Gesloten voor aanvragen

Publicatieplicht staatssteun TVL

Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023
Gepubliceerd op:
6 september 2021

Wanneer u als ondernemer de subsidie voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvraagt is er sprake van (toegestane) staatssteun. In verschillende Europese staatssteunkaders zijn de voorwaarden vastgelegd die gelden voor het verstrekken van staatssteun. Eén van de voorwaarden is publicatie van de verstrekte steun. 

De TVL is goedgekeurd onder de tijdelijke kaderregeling van de Europese Commissie (EC) die gelden bij staatssteun als ondersteuning van de economie door de huidige COVID-19-uitbraak. Eén van de voorwaarden hierbij is de publicatieplicht. Dit houdt in: het publiceren van gegevens over de ontvanger van de steun en het steunbedrag op de website van de EC.

Wanneer worden uw gegevens gepubliceerd?

De publicatieplicht van de EC geldt voor uw onderneming als u voor de TVL meer dan € 100.000 hebt ontvangen. Een uitzondering hierop zijn de sectoren primaire landbouw en visserij. Hier geldt het drempelbedrag van € 10.000. De drempelbedragen gelden voor de subsidiebedragen voor één of meerdere TVL-subsidieperiodes bij elkaar opgeteld.

Extra publicatie voor TVL Q4 2021 en Q1 2022

Bedragen onder € 100.000 vallen ook onder de tijdelijke kaderregeling, maar voor deze bedragen geldt geen publicatieverplichting van de EC. De subsidie die is verstrekt voor de TVL Startersregelingen Q4 2021 en Q1 2022, valt niet onder de kaderregelingen. Hiervoor geldt de Europese publicatieplicht ook niet. 

Als overheid willen we echter graag transparant zijn en laten zien waar al het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat publiceren we daarom binnenkort op onze website ook uw gegevens als u:

  • minder dan € 100.000 aan TVL Q4 2021 ontving;
  • minder dan € 100.000 aan TVL Q1 2022 ontving;
  • TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q4 2021;
  • TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q1 2022.

Welke gegevens zijn dit?

Is de publicatieplicht op u van toepassing? Dan betekent dit dat gegevens over uw subsidieverlening worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. De overige publicaties, die niet onder de EU-verplichting vallen, komen op onze website.

Het gaat daarbij onder meer om uw gegevens, zoals de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Let op: de publicatie van uw gegevens is een momentopname, omdat alleen de gegevens van de subsidieverlening worden gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen worden dan ook niet verwerkt. De publicatie van uw gegevens vindt uiterlijk een jaar na de datum van de TVL-beschikking plaats. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar, zowel die onder de publicatieverplichting vallen als die wij op onze website publiceren.

Wat moet u doen?

Voor de publicatie van uw gegevens hoeft u niets te doen, de gegevens worden automatisch door ons doorgegeven.

Vragen over TVL?

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?