Gesloten voor aanvragen

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023
Gepubliceerd op:
23 februari 2021

Ondernemers in de land- en tuinbouw ontvingen een opslag bovenop de TVL-subsidie van Q1, Q2 en Q3 2021 van 21% voor speciale kosten. Deze kosten waren specifiek gekoppeld aan de land- en tuinbouwsector en maakten nog geen deel uit van de TVL. Dat werd opgelost met een aparte opslag bovenop de TVL.

Kosten land- en tuinbouw

Voor het in leven houden van planten en dieren hebben ondernemers in de land- en tuinbouw doorlopende kosten. Denk aan voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten gaan gepaard met natuurlijke processen en die laten zich niet makkelijk aanpassen.

Voor wie?

Ondernemers met de volgende SBI-codes kwamen daarom in aanmerking voor de opslag speciale kosten land- en tuinbouw

 • 01.1 Teelt van eenjarige gewassen
 • 01.11 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
 • 01.13 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
 • 01.13.1 Teelt van groenten in de volle grond
 • 01.13.2 Teelt van groenten onder glas
 • 01.13.3 Teelt van paddenstoelen
 • 01.13.4 Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
 • 01.16 Teelt van vezelgewassen
 • 01.19 Teelt van overige eenjarige gewassen
 • 01.19.1 Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
 • 01.19.2 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
 • 01.19.3 Teelt van voedergewassen
 • 01.19.9 Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
 • 01.2 Teelt van meerjarige gewassen
 • 01.21 Druiventeelt
 • 01.24 Teelt van hardfruit en steenvruchten
 • 01.24.1 Teelt van appels en peren
 • 01.24.2 Teelt van steenvruchten
 • 01.25 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
 • 01.25.1 Teelt van aardbeien in de volle grond
 • 01.25.2 Teelt van aardbeien onder glas
 • 01.25.3 Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)
 • 01.25.4 Teelt van houtig kleinfruit onder glas
 • 01.27 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
 • 01.28 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
 • 01.29 Teelt van overige meerjarige gewassen
 • 01.3 Teelt van sierplanten
 • 01.30.1 Teelt van bloembollen
 • 01.30.2 Teelt van perkplanten in de volle grond
 • 01.30.3 Teelt van perkplanten onder glas
 • 01.30.4 Teelt van potplanten onder glas
 • 01.30.5 Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond
 • 01.30.9 Teelt van overige sierplanten in de volle grond
 • 01.4 Fokken en houden van dieren
 • 01.41 Fokken en houden van melkvee
 • 01.41.1 Houden van melkvee
 • 01.41.2 Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij
 • 01.42 Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
 • 01.42.1 Houden van vleeskalveren
 • 01.42.2 Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven
 • 01.43 Fokken en houden van paarden en ezels
 • 01.45 Fokken en houden van schapen en geiten
 • 01.45.1 Fokken en houden van schapen
 • 01.45.2 Fokken en houden van geiten
 • 01.46 Fokken en houden van varkens
 • 01.46.1 Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven
 • 01.46.2 Vleesvarkensbedrijven
 • 01.46.3 Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven
 • 01.47 Opfokken en/of houden van pluimvee
 • 01.47.1 Opfokken en/of houden van leghennen
 • 01.47.2 Opfokken en/of houden van vleeskuikens
 • 01.47.3 Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens
 • 01.47.9 Opfokken en/of houden van overig pluimvee
 • 01.49 Fokken en houden van overige dieren
 • 01.49.1 Fokken en houden van edelpelsdieren
 • 01.49.9 Fokken en houden van overige dieren (rest)
 • 01.5 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Ondernemers in de land- en tuinbouw kregen een opslag van 21% bovenop het vaste lasten percentage. Dit bedrag kwam bovenop de TVL-subsidie van Q1, Q2 en Q3 2021. De TVL-subsidie en de opslag waren allebei vrijgesteld van belasting. Als u TVL aanvroeg, werd de opslag voor specifieke kosten land- en tuinbouw automatisch toegevoegd als u hiervoor in aanmerking kwam. U hoefde dus niet apart aan te vragen voor de opslag.

Bekijk het aanvraagproces voor de TVL

Berekening opslag specifieke kosten

We berekenden de opslag voor specifieke kosten land- en tuinbouw als volgt.

Het percentage vaste lasten voor deze SBI-codes was 20%. Daar kwam een opslag van 21% bovenop. Een land- of tuinbouwbedrijf dat voorheen een omzet maakte van € 150.000 en nu 45% omzetverlies had, ontving:

 • € 150.000 x 45% x 41% x 100% = € 27.675 subsidie inclusief opslag.
 • Het bedrijf ontving een voorschot van 80% = € 22.140.
 • De opslag bedroeg € 14.175.

Lees meer over het berekenen van uw omzetverlies en aandeel vaste lasten

Maximale staatssteun

Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, dan geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun, inclusief de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw.

Vragen over de opslag speciale kosten land- en tuinbouw?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?