Gesloten voor aanvragen

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Gepubliceerd op:
23 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 augustus 2021

Ondernemers in de land- en tuinbouw ontvangen een opslag bovenop de TVL-subsidie van Q1, Q2 en Q3 2021 van 21% voor speciale kosten. Deze kosten zijn specifiek gekoppeld aan de land- en tuinbouwsector en maakten nog geen deel uit van de TVL. Dat wordt opgelost met een aparte opslag bovenop de TVL.

Voor het in leven houden van planten en dieren hebben ondernemers in de land- en tuinbouw doorlopende kosten. Denk aan voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten gaan gepaard met natuurlijke processen en die laten zich niet makkelijk aanpassen.

Voor wie?

Ondernemers met de volgende SBI-codes komen daarom in aanmerking voor de opslag speciale kosten land- en tuinbouw

 • 01.1 Teelt van eenjarige gewassen
 • 01.11 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
 • 01.13 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
 • 01.13.1 Teelt van groenten in de volle grond
 • 01.13.2 Teelt van groenten onder glas
 • 01.13.3 Teelt van paddenstoelen
 • 01.13.4 Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
 • 01.16 Teelt van vezelgewassen
 • 01.19 Teelt van overige eenjarige gewassen
 • 01.19.1 Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
 • 01.19.2 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
 • 01.19.3 Teelt van voedergewassen
 • 01.19.9 Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
 • 01.2 Teelt van meerjarige gewassen
 • 01.21 Druiventeelt
 • 01.24 Teelt van hardfruit en steenvruchten
 • 01.24.1 Teelt van appels en peren
 • 01.24.2 Teelt van steenvruchten
 • 01.25 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
 • 01.25.1 Teelt van aardbeien in de volle grond
 • 01.25.2 Teelt van aardbeien onder glas
 • 01.25.3 Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)
 • 01.25.4 Teelt van houtig kleinfruit onder glas
 • 01.27 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
 • 01.28 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
 • 01.29 Teelt van overige meerjarige gewassen
 • 01.3 Teelt van sierplanten
 • 01.30.1 Teelt van bloembollen
 • 01.30.2 Teelt van perkplanten in de volle grond
 • 01.30.3 Teelt van perkplanten onder glas
 • 01.30.4 Teelt van potplanten onder glas
 • 01.30.5 Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond
 • 01.30.9 Teelt van overige sierplanten in de volle grond
 • 01.4 Fokken en houden van dieren
 • 01.41 Fokken en houden van melkvee
 • 01.41.1 Houden van melkvee
 • 01.41.2 Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij
 • 01.42 Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
 • 01.42.1 Houden van vleeskalveren
 • 01.42.2 Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven
 • 01.43 Fokken en houden van paarden en ezels
 • 01.45 Fokken en houden van schapen en geiten
 • 01.45.1 Fokken en houden van schapen
 • 01.45.2 Fokken en houden van geiten
 • 01.46 Fokken en houden van varkens
 • 01.46.1 Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven
 • 01.46.2 Vleesvarkensbedrijven
 • 01.46.3 Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven
 • 01.47 Opfokken en/of houden van pluimvee
 • 01.47.1 Opfokken en/of houden van leghennen
 • 01.47.2 Opfokken en/of houden van vleeskuikens
 • 01.47.3 Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens
 • 01.47.9 Opfokken en/of houden van overig pluimvee
 • 01.49 Fokken en houden van overige dieren
 • 01.49.1 Fokken en houden van edelpelsdieren
 • 01.49.9 Fokken en houden van overige dieren (rest)
 • 01.5 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Ondernemers in de land- en tuinbouw krijgen een opslag van 21% bovenop het vaste lasten percentage. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie van Q1, Q2 en Q3 2021. De TVL-subsidie en de opslag zijn allebei vrijgesteld van belasting. Als u TVL aanvraagt, wordt de opslag voor specifieke kosten land- en tuinbouw automatisch toegevoegd als u hiervoor in aanmerking komt. U hoeft dus niet apart aan te vragen voor de opslag.

Bekijk het aanvraagproces voor de TVL

Hoe berekenen we de opslag voor specifieke kosten land- en tuinbouw?

Dat werkt als volgt. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-codes is 20%. Daar komt een opslag van 21% bovenop. Een land- of tuinbouwbedrijf dat voorheen een omzet maakte van € 150.000 en nu 45% omzetverlies heeft, ontvangt:

 • € 150.000 x 45% x 41% x 100% = € 27.675 subsidie inclusief opslag.
 • Het bedrijf ontvangt een voorschot van 80% = € 22.140.
 • De opslag bedraagt € 14.175.

Lees meer over het berekenen van uw omzetverlies en aandeel vaste lasten

U kunt de verwachte subsidie berekenen met de Adviestool.

Maximale staatssteun

Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, dan geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun, inclusief de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw.

Vragen over de opslag speciale kosten land- en tuinbouw?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?