Gesloten voor aanvragen

Verhoging subsidiepercentage TVL

Gepubliceerd op:
9 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2023

Het subsidiepercentage van de TVL is voor TVL Q4 2020 afhankelijk van het omzetverlies. Voor TVL Q4 2020 is het subsidiepercentage 50% bij 30% omzetverlies. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Voor TVL Q1 2021 geldt een vast percentage van 85%.

De Europese Commissie keurde deze aanpassingen op 15 maart 2021 goed.

Berekening TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021

We bepaalden de hoogte van TVL als volgt:

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

Het subsidiepercentage (subsidie in %) neemt voor TVL Q4 2020 toe bij een hoger omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Dit loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%.

Voor TVL Q1 2021 geldt een vast percentage van 85%. 

Het maximumsubsidiebedrag voor TVL Q4 2020 blijft € 90.000. Voor TVL Q1 2021 is het maximumsubsidiebedrag voor mkb-bedrijven € 550.000, en voor niet-mkb bedrijven € 600.000.

Lees meer over hoe we de TVL berekenen

Subsidiepercentages bij stijgend omzetverlies

Omzetverlies Subsidiepercentage TVL Q4 2020 Subsidiepercentage TVL Q1 2021
30% 50% 85%
35% 51,43% 85%
40% 52,86% 85%
45% 54,29% 85%
50% 55,72% 85%
55% 57,14% 85%
60% 58,57% 85%
65% 60,00% 85%
70% 61,43% 85%
75% 62,86% 85%
80% 64,29% 85%
85% 65,71% 85%
90% 67,14% 85%
95% 68,57% 85%
100% 70% 85%

 

Wat betekende de aanpassing van het subsidiepercentage voor u?

U vroeg TVL Q4 2020 aan

Wij berekenden uw definitieve subsidie inclusief de verhoging van het subsidiepercentage en eventuele VGD-opslag in één keer bij de vaststelling van TVL Q4 2020. Voor de vaststelling gaf u uw werkelijke omzet voor het 4e kwartaal van 2020 door. Tussen begin maart en half april 2021 ontving u hierover bericht per e-mail. De rest van uw subsidie kreeg u zo snel mogelijk.

Lees meer over de vaststelling

U vroeg TVL Q1 2021 aan

U kon TVL Q1 2021 aanvragen op basis van het eerdere subsidiepercentage (50-70%). Alle aanvragen werden automatisch aangepast in het systeem.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?