Gesloten voor aanvragen

VAMIL-compensatie

Gepubliceerd op:
10 februari 2014
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

Bent u agrarisch ondernemer en investeerde u in 2007 en 2008 in duurzame stallen en kassen? Dan kunt u met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringencompensatie (VAMIL-compensatie) misgelopen rentevoordeel vergoed krijgen.

Deze regeling is gesloten. U kunt nog wel een voorschot en vaststelling aanvragen.

Voor wie?

De compensatie is voor als u de uitbreiding van de VAMIL-regeling niet kon gebruiken. Met de VAMIL-regeling kunt u investeringen in duurzame stallen en kassen afschrijven. Op 1 januari 2009 werd de regeling uitgebreid. Als u in 2007 of 2008 investeerde kon u geen gebruik maken van de uitbreiding.

Zonder de uitbreiding kreeg u minder rente of, in het geval van een lening, betaalde u meer rente. U krijgt compensatie voor het misgelopen rentevoordeel over uw investering in 2007 of 2008. De compensatie geldt niet voor het verschil in belasting. De berekening staat in uw overeenkomst VAMIL-compensatie.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor het aanvragen van de VAMIL-compensatie:

 • U heeft in 2007 of 2008 geïnvesteerd in een: groen label kas (code A1090 of F1090), proefstal (F1099), Skal-stal (F1100), ammoniakarme rundveestal (A1101) of omgebouwd naar ammoniakarme rundveestal (A1102), melkveestal (F1103), varkensstal (F1113), eendenstal (B1122) of pluimveestal (F1123).
 • U heeft per kas of stal de overeenkomst(en) VAMIL-compensatie ondertekend.
 • U toont aan dat u de afschrijvingsruimte tot aan de bodemwaarde heeft benut in het belastingjaar waarin u meer had willen afschrijven dan mogelijk was.
 • U laat zien welk financieel voordeel u had kunnen halen door voorbij de bodemwaarde af te schrijven. Dit doet u aan de hand van boekhoudkundige gegevens en gegevens uit de (voorlopige) belastingaanslag.
 • De bodemwaarde van uw investering is groter dan de restwaarde. Dit geldt alleen als u de vaststelling aanvraagt.

Bedrijfsoverdracht en compensatie

Wijzigt uw bedrijfsnaam? Of draagt u uw bedrijf over aan een ander? Dan willen wij dit zo snel mogelijk weten. Zo voorkomt u dat u misschien ten onrechte compensatie ontvangt. Geef uw wijziging door via Digitaal post versturen onder Direct regelen. Kijk voor meer informatie op onze pagina Bedrijfsoverdracht.

Compensatie wordt alleen bij een geruisloze bedrijfsoverdracht overgedragen. U stuurt bewijs op waarmee u laat zien dat het om een geruisloze overdracht gaat. In alle andere gevallen vraagt de oorspronkelijke eigenaar het voorschot of de vaststelling aan.

Voorschot aanvragen

Hoeveel voorschot?

Uw voorschot wordt automatisch berekend terwijl u het formulier invult. Zo kunt u tijdens uw aanvraag al zien wat de stand van zaken is. Bij het voorschot wordt uitgegaan van vaste geschatte waarden. Er wordt geen rekening gehouden met carry-back.

De berekening gaat als volgt: het geschatte verschil in belasting wordt vermenigvuldigd met het standaardpercentage aan heffingsrente en het restant van de afschrijvingsperiode. Het geschatte verschil in belasting wordt bepaald door het geschatte belastingpercentage (33% voor inkomstenbelasting en 20% voor vennootschapsbelasting) te vermenigvuldigen met het verschil tussen de bodemwaarde en de restwaarde.

Hoe aanvragen?

U kunt per overeenkomst eenmalig een voorschot aanvragen via Direct regelen. Dit doet u vanaf het jaar nadat het gebouw de bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde heeft bereikt. U heeft maximaal 4 jaar de tijd vanaf dat moment. U ontvangt het voorschot als u dit financiële nadeel kunt aantonen met fiscale informatie en informatie uit uw boekhouding.

Als een gebouw al van de fiscale balans is verdwenen, kunt u meteen vaststelling aanvragen. Dit kan binnen 4 jaar na afloop van de afschrijvingsperiode. Of binnen 4 jaar nadat het gebouw van de fiscale balans is verdwenen. U hoeft in dit geval geen voorschot aan te vragen.

Met uw aanvraag voor een voorschot stuurt u deze bijlagen mee:

 • Een taxatieverslag van de gemeente waarin de WOZ-waarde van uw stal of kas staat. Dit taxatieverslag gaat over het jaar waarin de stal of kas de bodemwaarde had.
 • Fiscale jaarstukken waaruit blijkt in welk jaar de bodemwaarde is bereikt.
 • Wilt u een hoger investeringsbedrag opgeven? Stuur een bewijs mee waaruit deze hogere waarde blijkt.
 • Heeft u uw stal of kas geruisloos overgenomen? Stuur hiervan een bewijs mee.

Vaststelling aanvragen

Vaststelling aanvragen is pas mogelijk als:

 • de investering van de fiscale balans is verdwenen voor het einde van de afschrijvingsperiode. U vraagt dan binnen 4 jaar vaststelling van de compensatie aan;
 • de afschrijvingsperiode is verstreken en de overeenkomst eindigt. De investering hoeft dan nog niet van de balans te zijn verdwenen. U vraagt dan binnen 4 jaar na afloop van het jaar waarin de afschrijvingsperiode eindigt vaststelling aan.

Met uw aanvraag voor een vaststelling stuurt u deze bijlagen mee:

 • Fiscale jaarstukken van de jaren waarin fictief is afgeschreven.
 • De definitieve belastingaanslagen over deze jaren.
 • Een document waarop staat hoeveel er in welke jaren fictief is afgeschreven.
 • Wilt u een hoger investeringsbedrag opgeven? Stuur een bewijs mee waaruit deze hogere waarde blijkt.
 • Heeft u uw stal of kas geruisloos overgenomen? Stuur hiervan een bewijs mee.
 • Heeft u geen voorschotaanvraag ingediend? Stuur een taxatieverslag van de gemeente mee waarin de WOZ-waarde van uw stal of kas staat. Dit taxatieverslag gaat over het jaar waarin de stal of kas de bodemwaarde had.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?