MIT Topsector Creatieve Industrie

Wilt u als mkb-ondernemer in de creatieve industrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling voor de Topsector Creatieve industrie u verder helpen.

De MIT stimuleert bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap samen te werken en te vernieuwen. Zo kan de industrie bijdragen aan innovatie in andere sectoren.

Voorwaarden

MIT aanvragen moeten aansluiten op de roadmap van de creatieve industrie. De roadmap is beschreven in de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) van CLICKNL 2018-2021.

CLICKNL daagt de creatieve industrie uit innovaties te realiseren die de concurrentiekracht van de sector zelf en die van andere toepassingsdomeinen versterken.

De MIT-aanvragen voldoen aan de volgende drie criteria.
  1. Voorstellen sluiten aan op de werkwijze van de creatieve industrie, door
    • Het hanteren van een ontwerpende aanpak, zoals de inzet van Key Enabling Methodologies (KEM’s) uit de thema’s Design for Change, The Human Touch of Value Creation
    • Het centraal plaatsen van de gebruiker, tijdens het ontwerp- en creatieproces.
  2. Voorstellen zijn gericht op het realiseren van crossovers, het verbinden van de creatieve sector met de toepassingsdomeinen, gericht op innovatieve oplossingen.
  3. Voorstellen hebben als vertrekpunt een maatschappelijke uitdaging.
De samenhang van deze criteria, de toepassingsdomeinen en de maatschappelijke uitdagingen zijn in het volgende schema weergegeven.

Schema MIT-Creatieve Industrie

Dutch Creative Council

De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.

Meer weten?

Bezoek de pagina van Topsector Creatieve industrie.

Service menu right