MIT en Topsectoren

Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2022
Gepubliceerd op:
17 juli 2019

Wilt u als mkb-ondernemer activiteiten ondernemen in 1 van de 10 door de overheid aangewezen topsectoren? Voor mkb-ers die willen samenwerken en innoveren biedt de MIT kansen.

Lees welke mogelijkheden er voor u zijn binnen de verschillende topsectoren.

Topsectoren

Nederland behoort tot de 20 grootste economieën ter wereld en geldt wereldwijd als toonaangevend kennisland.

De topsectoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het mkb in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

Met investeringen wil het kabinet het verdienvermogen van deze topsectoren volop benutten en de Nederlandse concurrentiekracht en economie versterken. Om de financiële middelen zo goed mogelijk in te zetten, werken bedrijven, onderzoekers en overheid nauw met elkaar samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

De 10 topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de voedselindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de chemische industrie of energiesector samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Topsector-Creatieve-Industrie

Wilt u als mkb-ondernemer in de creatieve industrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Topsector Hightech Systems en Materialen

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de maakindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Topsector Life Science Health

Wilt u als mkb-ondernemer in Life Sciences & Health samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Icoon logistiek

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de logistiek samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen. 

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de tuinbouw en uitgangsmaterialen samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Topsector Water

Wilt u als mkb-ondernemer in de topsector Water samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen. De topsector Water kent 3 deelgebieden: Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie.

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de ICT en sleuteltechnologieën samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Bent u tevreden over deze pagina?