MIT Topsector Water

Wilt u als mkb-ondernemer in de topsector Water samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Topsector Water u verder helpen.

Thema's en clusters

De Topsector Water heeft 17 innovatiethema’s gedefinieerd, verdeeld over de 3 clusters.

Cluster Maritiem

Nederland is het maritieme centrum van Europa. Die sterke positie is mogelijk door de zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste havencapaciteit en binnenvaartvloot en een veelzijdige maritieme (maak)industrie. Daarnaast is Nederland wereldwijd toonaangevend in de offshore dienstverlening en de ontwikkeling van complexe maritieme systemen. Het cluster Maritiem bestaat uit de volgende thema’s:

 • Winnen op zee
 • Schone Schepen
 • Slimme en veilige Schepen
 • Effectieve infrastructuur

Cluster Deltatechnologie

Deltatechnologie maakt het mogelijk om in laag liggende deltagebieden te leven, te wonen en te werken. Nederlandse waterprofessionals spelen een rol bij grote nationale en internationale projecten. Bijvoorbeeld de aanleg van de tweede Maasvlakte, het ‘waterproof’ maken van New Orleans of de bouw van een stormvloedkering in St. Petersburg. Het cluster Deltatechnologie bestaat uit de volgende thema’s:
 • Waterveiligheid
 • Duurzame deltasteden
 • Natte infrastructuur
 • Watermanagement
 • Water en voedsel
 • Water en energie
 • Water en ICT
 • Eco-engineering & nature based solutions
 • Duurzaam functioneren watersystemen
 • Duurzaam gebruik estuaria, zeeën, en oceanen

Cluster Watertechnologie

De watertechnologiesector is in staat om voor elke toepassing schoon water van de beste kwaliteit te leveren. De Nederlandse kennis en technologie om drink- en industriewater van het hoogste niveau te produceren, wordt wereldwijd toegepast en verkocht. Dit geldt ook voor onze kennis en technologie in het zuiveren en hergebruik van afvalwater.

 • Resource Efficiency; het zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en idealiter sluiten van meerdere kringlopen
 • Smart Water technologies en services; het inzetten van een scala van aanpalende technologieën (w.o. big data) om zo efficiënt en effectief mogelijk water(zuiverings)technologieën in te zetten.
 • Sustainable Delta Cities; integrale delta-aanpak

Meer weten?

Wilt u meer weten over de clusters en thema's? Lees dan verder in het innovatiecontract van de Topsector Water.

Service menu right