Service menu right

MIT Topsector Water

Wilt u als mkb-ondernemer in de topsector Water samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Topsector Water u verder helpen.

De topsector Water kent 3 deelgebieden: Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie. Deze 3 deelgebieden hebben alle tevens sterke relaties met andere topsectoren, zoals Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek, Energie en HTSM/ICT. Daarnaast lopen er over de grenzen van de 3 deelgebieden van de topsector Water & Maritiem cross-sectorale verbindingen.

De thema’s en de cross-sectorale thematiek sluiten goed aan bij de kansrijke thema’s die in regionale innovatiestrategieën voor de watersector en op het gebied van cross-overs worden benoemd en dragen sterk bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Thema's Maritiem

Het toetsingskader is ingedeeld in 4 hoofdthema’s en een doorsnijdend thema die in detail beschreven zijn in de Maritieme Kennis en Innovatie Agenda van het TKI Maritiem. Binnen deze hoofdthema’s is een aantal concrete thema’s benoemd waaraan de voorstellen getoetst worden.

 1. Winnen op Zee
 2. Schone Schepen
 3. Slim en veilig varen
 4. Effectieve infrastructuur
 5. Smart Maritime Industry (doorsnijdend thema)

Thema's Deltatechnologie

Binnen het thema deltatechnologie zijn 10 concrete thema’s benoemd waaraan de voorstellen getoetst worden:

 1. Waterveiligheid
 2. Duurzame deltasteden
 3. Natte infrastructuur en kunstwerken
 4. Watermanagement
 5. Water en voedsel
 6. Water en energie
 7. Water en ICT
 8. Eco-engineering & nature based solutions
 9. Duurzaam functioneren van watersystemen
 10. Duurzaam gebruik estuaria, zeeën, en oceanen

Er is ook sprake van cross-sectorale verbindingen tussen verschillende thema’s.
Lees meer over de thema's Deltatechnologie.

Thema's Watertechnologie

Binnen het thema watertechnologie zijn 3 hoofdthema’s benoemd:

 1. Resource Efficiency
 2. Smart Water Systems
 3. Sustainable Cities

Deze zijn in 8 subthema’s nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Er is ook sprake van cross-sectorale verbindingen tussen verschillende thema’s.
Lees meer over de thema's Watertechnologie.