MIT-regeling Topsector Water

Meer artikelen
MIT-regeling Topsector Water

De topsector Water bestaat uit de clusters Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie. Nederlandse kennis en kunde binnen deze clusters behoort tot de beste ter wereld.

Met de MIT-regeling Topsector Water stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mkb-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is een verdubbeling van haar toegevoegde waarde en de export in 2020 door te werken aan vele internationale uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterschaarste, schoner transport en energieschaarste. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIT.

Topsector Randvoorwaarden

De Topsector Water heeft 17 innovatiethema’s gedefinieerd, verdeeld over de 3 clusters. Een nadere uitwerking van de clusters en thema’s vindt u in de bijlage en het innovatiecontract van de Topsector Water (bij Downloads onderaan deze pagina).

Cluster Maritiem

Nederland is het maritieme centrum van Europa. Die sterke positie is mogelijk door de zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste havencapaciteit en binnenvaartvloot en een veelzijdige maritieme (maak)industrie. Daarnaast is Nederland wereldwijd toonaangevend in de offshore dienstverlening en de ontwikkeling van complexe maritieme systemen. Het cluster Maritiem bestaat uit de volgende thema’s:

 • Winnen op zee
 • Schone Schepen
 • Slimme en veilige Schepen
 • Effectieve infrastructuur

Cluster Deltatechnologie

Deltatechnologie maakt het mogelijk om in laag liggende deltagebieden te leven, te wonen en te werken. Nederlandse waterprofessionals spelen een rol bij grote nationale en internationale projecten. Bijvoorbeeld de aanleg van de tweede Maasvlakte, het ‘waterproof’ maken van New Orleans of de bouw van een stormvloedkering in St. Petersburg. Het cluster Deltatechnologie bestaat uit de volgende thema’s:

 • Waterveiligheid
 • Duurzame deltasteden
 • Natte infrastructuur
 • Watermanagement
 • Water en voedsel
 • Water en energie
 • Water en ICT
 • Eco-engineering & nature based solutions
 • Duurzaam functioneren watersystemen
 • Duurzaam gebruik estuaria, zeeën, en oceanen

Cluster Watertechnologie

De watertechnologiesector is in staat om voor elke toepassing schoon water van de beste kwaliteit te leveren. De Nederlandse kennis en technologie om drink- en industriewater van het hoogste niveau te produceren, wordt wereldwijd toegepast en verkocht. Dit geldt ook voor onze kennis en technologie in het zuiveren en hergebruik van afvalwater.

 • Resource Efficiency; het zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en idealiter sluiten van meerdere kringlopen
 • Smart Water technologies en services; het inzetten van een scala van aanpalende technologieën (w.o. big data) om zo efficiënt en effectief mogelijk water(zuiverings)technologieën in te zetten.
 • Sustainable Delta Cities; integrale delta-aanpak

Meer informatie

Topsector Water

Download:

Service menu right