Top 10 vragen webinar TVL Q2 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Top 10 vragen webinar TVL Q2 2021

Lees het antwoord op de 10 meestgestelde vragen van ondernemers die het webinar over Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021 bijwoonden.

Veelgestelde vragen

Wanneer is het accountantsproduct beschikbaar, hoe ziet het eruit en waarom moet je het gebruiken?

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger vragen wij u om bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct is nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldoet. Op dit moment werken we nog aan een goedgekeurde versie in samenwerking met COPRO. Zodra de goedgekeurde versie beschikbaar is, vindt u deze bij de informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag. Dit is naar verwachting in de 1e helft van juli.

Hoe wordt omzet bepaald in situatie die niet standaard zijn?

Bij het bepalen van uw omzet bij de aanvraag voor TVL Q2 2021 hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • De omzetgegevens van april tot en met juni 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.
 • De omzetgegevens voor de referentieperiode, dit hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst heeft ingeschreven in het Handelsregister van KVK. Heeft u uw bedrijf voor 31 maart 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan kunt u kiezen voor de omzet van 1 april tot en met 31 juni (Q2 2019) of van 1 juli tot en met 30 september 2020 (Q3 2020). U kunt kiezen welke periode voor u het gunstigste is. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020.
Maak gebruik van de Adviestool om te kijken of u in aanmerking komt voor TVL Q2 2021 op basis van de omzet van de referentieperiode en het door u verwachte omzetverlies. Mocht u niet beschikken over de gevraagde omzetgegevens, neem dan contact met ons op.

Moet mijn bedrijf een eigen vestiging hebben?

Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres of de vestiging staat los van de privewoning en heeft een eigen op- of toegang.

Wanneer wordt mijn onderneming gezien als een mkb-onderneming en wanneer als een grote onderneming?

Mkb-ondernemingGrote onderneming
 • Minder dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • Een netto jaaromzet van minder dan € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal van minder dan € 43 miljoen.
 • Meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • Een netto jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Controleer met de mkb-toets of uw bedrijf als mkb-onderneming of grote onderneming wordt aangemerkt.

Welk eHerkenningsniveau heb ik nodig voor TVL Q2 2021

U logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3 (of hoger)'. Als u degene bent die geregistreerd staat bij KVK als eigenaar of bestuurder van het bedrijf, dan is het ook mogelijk om in te loggen met DigiD.

Als u al beschikt over eHerkenning, maar niet over het juiste niveau. Dan kunt het niveau verhogen of uw machtiging aanpassen. Neem daarvoor contact op met uw huidige eHerkenningsleverancier of kiest een andere leverancier. Als uw organisatie een beheermodule heeft, dan kan uw machtigingenbeheerder de machtiging zelf aanpassen.

Bekijk het overzicht van eHerkenningsleveranciers

Als u nog geen eHerkenning heeft, dan is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken. De levertijd van een eHerkenningsmiddel is gemiddeld 1 tot 5 werkdagen, en onder andere afhankelijk van het juist en volledig aanleveren van documenten en handtekeningen.

Gebruik het stappenplan eHerkenning aanvragen

Wanneer ontvang ik het laatste deel van mijn tegemoetkoming?

Na vaststelling van het definitieve subsidiebedrag ontvangt u het laatste deel. Valt het omzetverlies lager uit? Dan kan het zijn dat u (een deel van) het voorschot moet terugbetalen. Lees meer over de vaststelling.

Is maatwerk bij TVL Q2 2021 mogelijk?

Helaas niet: de TVL is een subsidieregeling voor een grote groep. Met de regeling willen we een zo groot mogelijke groep getroffen ondernemers zo snel mogelijk helpen om een tegemoetkoming te krijgen in hun vaste lasten. Het doel is dat bedrijven hiermee weer over voldoende liquide middelen beschikken, ook als ze minder omzet behalen door de coronacrisis. Zo kunnen zij hun vaste lasten blijven betalen en zo in de gelegenheid blijven om de onderneming draaiende te houden, ook als ze minder omzet behalen. De hoeveelheid maatwerk die nodig is voor het bepalen en controleren van een representatieve referentieomzet voor elke ondernemer zou leiden tot erg lange doorlooptijden. Dat brengt het hoofdzakelijke doel van de regeling in gevaar, namelijk snelle tegemoetkoming in de vaste lasten van iedere ondernemer die dit nodig heeft én er recht op heeft. Maatwerk is dus helaas niet mogelijk bij deze regeling, ook niet met terugwerkende kracht.

Geldt er een maximum van staatssteun en andere subsidies?

U mag na het krijgen van de TVL voor de hele coronasteunperiode in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Dit geldt vanaf de start van de coronasteun in 2019 tot 31 december 2021. De steun wordt uiterlijk op 31 december 2021 verleend. We keren TVL uit tot dit maximumbedrag is bereikt. Dit geldt ook voor een aanvraag van een holding, concern of groep, bijvoorbeeld van een hotelketen mag maar één bedrijf de TVL aanvragen.

Uitzonderingen zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.

Wanneer maak je onderdeel uit van een groep verbonden ondernemingen?

Dis is een aantal ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld als:

 • meerdere zelfstandige ondernemingen onder een gezamenlijke leiding werken, dit geldt ook dochterondernemingen en werkmaatschappijen (volgens de staatssteunregels vormen ze een grote onderneming);
 • een onderneming is overgenomen door een andere onderneming;
 • een onderneming een meerderheid (51% of meer) bezit van de aandelen van een andere onderneming;
 • een onderneming zoveel aandelen van een andere onderneming bezit en daar ook zeggenschap (stemrecht) over heeft of het bestuur van de onderneming kan aanstellen of ontslaan (is vastgelegd in de overeenkomst of statuten van de onderneming);
 • de franchisenemer niet los staat van de franchisegever, dit is vastgelegd in de franchise overeenkomst.

Voor het bepalen van de groep van verbonden ondernemingen tellen alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en het buitenland.

Hoe worden de vaste lasten berekend?

Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van een branche, Dit noemen we het percentage vaste lasten. De werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven bij uw aanvraag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.