Cello-gebouw - Vught

Gepubliceerd op:
2 september 2016

Deze voormalige zorgaccommodatie is rond 2010 gekocht door woningcorporatie Woonwijze voor sloop-nieuwbouw. Op verzoek van de gemeente is dit gebouw, vernoemd naar de zorgorganisatie Cello, in 2015 ingezet voor huisvesting van statushouders, zowel voor gezinnen als voor alleenstaanden.

Beschrijving

Het gebouw is met minimale middelen aangepast. De statushouders kunnen hier 5 tot maximaal 10 jaar verblijven.

Technische aspecten en Uitvoering

De verbouwing is in 2,5 maand uitgevoerd door een aannemer met de hulp van veel vrijwilligers en de WijkomgevingsPloeg (WoP) met mensen die in een re-integratietraject zitten.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?