De Ontdekking - Amersfoort

Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2016
Gepubliceerd op:
13 september 2016

Een voormalig schoolgebouw in Amersfoort dat sinds 2007 leegstond, is in 2016 door woningcorporatie De Alliantie getransformeerd naar wooneenheden.

Beschrijving

De Ontdekking is een woonvoorziening voor 25 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag die, verdeeld over twee groepen, in dit gebouw begeleid wonen.

Het gebouw ligt op een centrale plaats in de 'architectuur'wijk Kattenbroek. Het gebouw is destijds ontworpen door de bekende architect Ben van Berkel (nu UN studio).

Zorgorganisatie Amerpoort is hoofdhuurder van het pand. Zij huurt van wooncorporatie De Alliantie voor tien jaar. Amerpoort verhuurt de wooneenheden op haar beurt door aan haar cliënten.

Technische aspecten en Uitvoering

Het oorspronkelijke gebouw is van 1992. Er is toen al rekening gehouden met mogelijke verbouw naar woningen. Dit uitgangspunt was overigens maar beperkt van betekenis. De dragende gevels zijn geheel behouden maar binnen is alles vernieuwd. In verband met geluideisen zijn aan de oorspronkelijke constructie zwevende vloeren en verlaagde plafonds aangebracht. Met HR++ glas en voorzetwanden is de energieprestatie aanzienlijk verbeterd. Individuele buitenruimtes ontbreken.

Specifieke problemen en oplossingen

In het oorspronkelijke ontwerp is geanticipeerd op eventuele transformatie naar woningen. Volgens De Alliantie heeft dat echter nauwelijks een voordeel opgeleverd. De Ontdekking is en blijft een gebouw zonder individuele buitenruimtes; dat is nadelig bij eventuele verkoop van de wooneenheden op termijn.

Voor De Ontdekking is een bestemmingswijziging doorgevoerd. Aanvankelijke bezwaren van omwonenden (Wie komen daar wonen? Geeft dat geen overlast?) konden worden weggenomen.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?