Geinzicht - Nieuwegein

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2016
Gepubliceerd op:
1 april 2016

Het markante kantoorpand op een halfverdiepte parking, grenzend aan een galerijflat, was reeds langer buiten gebruik geraakt. In 2013 is het getransformeerd tot een appartementencomplex.

Beschrijving

Het gebouw heeft een betonnen draagstructuur met metselwerk gevels en aluminium gevelkozijnen waarin gekleurd glas. Door de ligging wordt het gebouw aangemerkt als een zware geluidbelaste locatie. Als oplossing hiervoor zijn de appartementen voorzien van geluidwerende glazen erkers.

Technische aspecten en Uitvoering

Door de transparante glazen erkers wordt de strakke architectuur speels onderbroken en verrijkt, het betonnen gevelframe op de straathoek wordt door de integratie van de balkons ineens functioneel. Door de prefabricage van de glazen erkers en deze op te op te hangen aan de verdiepingsvloeren, heeft men dit kunnen uitvoeren zonder hak- en breekwerk aan de gevel.

Specifieke problemen en oplossingen

Door de ligging aan de wijkontsluiting van de Zuidstedeweg wordt het gebouw aangemerkt als een zware geluidbelaste locatie, waarvoor oplossingen getroffen moesten worden om geluidsluwe ruimten te creëren.  Met een driedimensionaal akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting van het wegverkeer in kaart gebracht, deze bleek hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB, zodat de transformatie toelaatbaar was. Als oplossing voor de geluidbelasting op de gevels, zijn de appartementen voorzien van geluidwerende glazen erkers, deze zijn in geopende toestand geschikt als buitenruimte en geven in gesloten toestand de vereiste geluidluwe verblijfsruimten.

Het parkeerprobleem is opgelost met het zogenaamde 'dubbel parkeren', dat is het samenvoegen van meerdere functies op wisselende tijden.

Energie en duurzaamheid

De grootste winst van duurzaamheid ligt besloten in het hergebruik van het bestaande casco en de aansluiting op de stadsverwarming. Het was economisch niet verantwoord om de gebouwschil naar een energetisch gunstiger niveau te waarderen. 

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?