Johannes de Dichter - Rotterdam

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2016
Gepubliceerd op:
5 april 2016

De voormalige school aan de Jensiusstraat 35 en 37 is jarenlang in gebruik geweest als kantoor van een woningcorporatie. Het bleek mogelijk dit gebouw te transformeren tot een complex met twintig appartementen.

Beschrijving

Technische aspecten en Uitvoering

In de oorspronkelijke, regelmatige structuur van klaslokalen en schoolgang was behoorlijk ingegrepen. Ook in het casco (kozijnen, ventilatie) en de interne structuur waren stevige aanpassingen gedaan zoals: verlaagde plafonds, verhoogde vloeren, doorbraken en bijvoorbeeld specifieke betimmeringen ten behoeve van het laatste gebruik als kantoor met daarbij behorend spreekkamers, vergaderruimten, kantine, balies en installatieruimten.
Omdat de opdrachtgever in dit deel van het Oude Noorden woonruimte voor starters wilde bieden zijn zelfstandige wooneenheden gecreëerd van ongeveer 50 m2 grootte.

Er zijn twee aparte gebouwen gecreëerd: de laagbouw rechts en de hoogbouw links. De voorgevel is gerestaureerd: metselwerk, zandsteen gevelelementen en smeedwerk ornamenten zijn in ere hersteld, net als de leien dakbedekking en de togen boven de kozijnen. De oorspronkelijke indeling van de ramen is teruggebracht. In de voorgevel zijn slechts een paar kleine nieuwe moderne elementen verschenen, zoals een balkonhek en de poort. Voorbij de voorgevel zijn juist veel moderne materialen gebruikt (stuc, zink, profielglas) passend bij deze tijd en functie. De achtergevel is ‘sober en doelmatig’ met voor een deel metselwerk. De laagbouw is weer netjes gemaakt met een nieuwe stuclaag. Daar waar grote ingrepen zijn gedaan, zoals binnenstraat en gangen, zijn (als contrast) hedendaagse kleurrijke materialen gebruikt. Bij de galerij aan de achterkant ontbreekt die felle kleur waardoor deze bijna onopvallend in het dak verstopt zit. Oud naast nieuw: als contrast versterken ze elkaar.De twee gebouwen kunnen na deze grondige renovatie (inclusief het aanbrengen van een nieuwe fundering en vloer) weer minstens 40 jaar mee. Sloop is daarmee voorkomen waardoor aanzienlijk is bespaard op afvalstoffen en het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Bestaande voorgevelkozijnen verkeerden nog in goede staat. Om moderne bewegende delen te maken zijn zogenoemde intrekkozijnen gebruikt ter plaatse van de nieuwe draai- kiepramen. Deze kozijnen zijn aan de buitenzijde niet te zien en blijken een goede manier om het gewenste authentieke beeld te combineren met modern comfort. Met de toegepaste galerijontsluiting bleek geen bovenmaatse opbouwconstructie noodzakelijk om de zolderverdieping toegankelijk te maken. De brede binnengang (oude schoolgang) is in twee zones opgedeeld om woningen te vergroten en ‘voortuintjes’ te maken.

Succesfactoren

Het project draagt bij aan een belangrijke opwaardering van de wijk Het Oude Noorden. Met het behouden en hergebruiken van spaarzaam aanwezige beeldbepalende panden zal de uitstraling en identiteit van de wijk worden verbeterd. Dit zal een positieve weerslag hebben op diverse aspecten van de wijk. Doordat de kantoorfunctie (van 9 tot 5) is getransformeerd tot 20 appartementen is de leefbaarheid vergroot en krijgen voorzieningen en koopkracht een impuls. Het project Jensiusstraat is onderdeel van meerdere vernieuwingsprojecten die de toenmalige wooncorporatie PWS (per 1 juli 2011 met corporatie Com.Wonen gefuseerd tot de nieuwe organisatie Havensteder) zijn uitgevoerd.

Energie en duurzaamheid

Het beleid van de toenmalige wooncorporatie PWS (is om het gebruik van duurzame materialen te stimuleren o.a. door gebruik van FSC gecertificeerd hout en materialen die kunnen worden hergebruikt. Diverse onderhoudsarme materialen zijn toegepast. Er wordt collectief verwarmd met hoogrenderende ketels en het koken gebeurt elektrisch.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?