Junoblok - Den Haag

Laatst gecontroleerd op:
20 mei 2016
Gepubliceerd op:
18 mei 2016

Binckhorst is een van de grootste bedrijventerreinen in de Haagse regio. Dit centraal in de stad gelegen bedrijventerrein is aangewezen als ontwikkelingsgebied. Het doel was om de Binckhorst in korte tijd te transformeren tot hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied. Door de crisis viel dit plan echter in het water. De woningmarkt zit op slot, banken verstrekken minder gemakkelijk leningen en consumenten hebben minder te besteden. De gemeente, die voor een groot deel van de kosten op zich moest nemen, heeft minder te besteden en moet bezuinigen. Het pand aan de Junostraat had door de ouderwetse vorm en architectuur geen toekomst als kantoor. Er is daarom besloten om het te herbestemmen.

Beschrijving

Uitvoering

Voor herbestemming werden door de gemeente verschillende mogelijkheden onderzocht, waarvan een kluscomplex de financieel en kwalitatief meest interessante optie bleek. Er werd gekozen voor 67 kluskavels, met een grootte van 55m² tot 201m². Geïnteresseerden kregen de mogelijkheid zelf een kluskavel te kopen om het vervolgens te verbouwen. De gemeente zorgde er voor dat kavels 'klusrijp' werden afgeleverd. Hierbij werd voor installaties in de woning, keuken, badkamer, vloerafwerking etc. gezorgd. Klussers moesten zelf een omgevingsvergunning aanvragen. Toekomstige kaveleigenaars werd advies van een architect over de inrichting aangeboden.

De gemeente kocht het kantoor op de top van de markt en verkocht het in het dieptepunt van de crisis. Dat betekende een afschrijving van enkele miljoenen op de boekwaarde. In de ontwikkelexploitatie werd de opbrengst uit de verkoop opgenomen, tegenover de afschrijving en kosten als het 'klusrijp' maken.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren zijn de vrije indeelbaarheid bij kantoren en de grote verdiepingshoogten

Specifieke problemen en oplossingen

Investeringen in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen bleven achter, terwijl de kopers van de woningen vaak hoge verwachtingen van hun nieuwe woning hebben. Zij verwachten dat de woningen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan nieuw gebouwde woningen. Hiervoor is steun gezocht bij gemeenten en corporaties. De investeringen zijn financieel onderbouwd en inzichtelijk gemaakt.

Energie en duurzaamheid

Toch speelt bij het Junoblok in Den Haag duurzaamheid een grote rol. De kopers worden intensief betrokken in de voorbereiding en bij het maken van de duurzaamheidskeuzes. Isolatie wordt aangebracht en in overleg met de bewoners worden de inviduele installaties geoptimaliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van dakterrassen en sedum-daken die zorgen voor opvang van het regenwater.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?