Strijp-S, Anton en Gerard - Eindhoven

Gepubliceerd op:
24 mei 2016

Strijp-S is een voormalig fabrieksterrein van Phillips, grenzend aan de binnenstad van Eindhoven. Het gebied, 27 ha groot, is betiteld als industrieel erfgoed. Vanaf de jaren '90 heeft Phillips zich gefaseerd teruggetrokken uit het gebied. Voor de gemeente Eindhoven ontstond zo ruimte voor ambities op het gebied van wonen, werken en cultuur. Met de transformatie van de voormalige radiofabrieken SAN (Anton) en SBP (Gerard) worden deze ambities ingevuld.

Beschrijving

Technische aspecten en Uitvoering

De aanpak per gebouw is erg verschillend. Zo brengt Paul Diederen van Diederendirrix in 'Anton' een aantal ovale trappenhuizen aan, die ten opzichte van elkaar verspringen. Daardoor worden verdiepingen onderling met elkaar verbonden en ontstaan er verticale, horizontale en diagonale zichtlijnen, dwars door de verdiepingen heen. Die trappenhuizen vormen informele ruimtes waar mensen die in het gebouw werken en wonen, elkaar opzoeken en ontmoeten. Het ontwerp voor Gerard van Coenen van Jo Coenen architecten brengt vooral licht en lucht in het gebouw. Coenen introduceerde aan de noordzijde vides over de volledige hoogte van de loftlagen, waardoor daglicht vanaf het dak doordringt tot diep in de gangen die de lofts ontsluiten. Aan de zuidgevel brengen patio’s en vides een verbinding met buiten tot stand.

Succesfactoren

Bij deze transformatie zijn de kwaliteit van het ontwerp en de openbare ruimte duidelijke succesfactoren. Ook het richten op een voor de gebouwen passende doelgroep gebruikers en het aanstellen van een supervisor voor de coördinatie op gebiedsniveau hebben bijgedragen aan het succes.

Het project heeft verschillende prijzen gewonnen, zoals de Gulden Feniks en de NEPROM-aanmoedigingsprijs.

Specifieke problemen en oplossingen

Door de status van de gebouwen als Rijksmonument zaten er restricties aan de transformatie. Door onduidelijkheid bij die restricties vielen de kosten hoger uit.

Energie en duurzaamheid

Duurzaamheid is uitgangspunt bij de gehele gebiedstransformatie van Strijp-S, dus ook bij deze gebouwen. In het ontwerp is uitgegaan van een WKO-systeem (warmte-koude-opslag). Er is veel aandacht besteed aan thermische isolatie en duurzaam materiaalgebruik. Een bijzonder element zijn de centrale wasruimten, waarin voor de bewoners wasmachines van industriële kwaliteit zijn geplaatst. Verder is in dit project waterbesparend sanitair toegepast en is er een systeem aangelegd voor geschieden afvoer van grijs water. Op het dak van beide gebouwen zijn tuinen aangelegd die toegankelijk zijn voor bewoners en gebruikers.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?