Terminus-gebouw - Den Haag

Gepubliceerd op:
24 mei 2016

Op de grens met de Schilderswijk en het centrum, ligt tegenover het NS-station Hollands Spoor in Den Haag het oorspronkelijk als hotel 'Terminus' gebouwde oude belastingskantoor. Door de locatie liggen er goede kansen voor het aantrekken van pioniers, die verloedering van de wijk tegen kunnen gaan. Het lege kantoor vraagt dan ook om een passende invulling. Eigenaar Fordgate Ltd. kijkt samen met de gemeente Den Haag en Capneuf naar een tijdelijke transformatie, met aandacht voor studenten valt.

Beschrijving

Tijdens de verkenning naar transformatiemogelijkheden bleek de eigenaar van het kantoor in een financieel lastige situatie te zitten. De mogelijkheden om te investeren ontbreken en de financiers geven geen ruimte het gebouw voor minder dan de boekwaarde te verkopen. In het voorjaar van 2011 was de eigenaar van het pand wel geïnteresseerd in een tijdelijke transformatie, ondermeer om op energie- en beheerkosten te besparen en om verloedering tegen te gaan. Stichting Tijdelijke Transformatie Kantoren (STTK) heeft deze opdracht op zich genomen en heeft onzelfstandige kamers in het pand gerealiseerd. Op zes verdiepingen met in totaal 10.700 m2 worden 298 onzelfstandige kamers gebouwd. Op de begane grond is ruimte voor 2.300 m2 retail, waar inmiddels een supermarkt en een Turks restaurant gebruik van maken.

Succesfactoren

Er zijn verschillende succesfactoren die de transformatie van het gebouw vereenvoudigden. Ten eerste is de locatie erg goed - het gebouw ligt dicht bij NS-Station Hollands Spoor, dat directe verbindingen heeft met Schiphol, Leiden, Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast biedt de oorspronkelijke hotelfunctie kansen voor een soepele transformatie.

Specifieke problemen en oplossingen

De eigenaar zit in een financieel lastige situatie, waardoor het gebouw niet definitief getransformeerd of tegen een lagere prijsverkocht kan worden. Dit leidde tot een patstelling tussen de verschillende partijen, die is doorbroken door te kiezen voor een tijdelijke transformatie. Op diverse voorstellen van de gemeente wordt niet gereageerd. Een proactievere houding van de gemeente wordt belemmerd door het ontbreken van budgetten voor planuitwerking bij gemeente en eigenaar. Door de tijdelijke transformatie heeft de eigenaar extra tijd om de periode tot definitieve planvorming te overbruggen en daarnaast kosten te vermijden.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?