WB27 - Nieuwegein

Gepubliceerd op:
21 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2021

WB27 betreft een bijzondere transformatie van kantoor- naar woongebouw. Door optimaal gebruik te maken van de al bestaande bouwconstructie en materiaal gebruik is de transformatie in 'stijl' uitgevoerd. De isolatiewaarden zijn hoog. Door vroegtijdig stil te staan bij de akoestische kwaliteit (gebouw grenst aan drukke provenciale weg) en passende maatregelen te treffen is een goed leefmilieu gerealiseerd.

Beschrijving

In het project hebben overheden, marktpartijen, non-profitorganisaties en bewoners succesvol samengewerkt. De gemeente is zeer actief betrokken bij de transformatie van het gebied en met de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen wil de gemeente zorgen dat ontwikkeling van de verschillende initiatieven in goede afstemming een meerwaarde oplevert boven de ontwikkeling van afzonderlijke losse initiatieven. Het naastgelegen kantoorgebouw wordt later door dezelfde ontwikkelaar getransformeerd naar naar woningen.

Technische aspecten en Uitvoering

D&M Architekten uit Rozendaal heeft het door Jan Brouwer Associates uit Den Haag ontworpen kantoorgebouw een nieuwe functie gegeven. Het gebouw is geassembleerd in het CD-20 bouwsysteem. CD-20 is een zeer rank gedimensioneerd bouwsysteem waarbij de minimalisatie van materiaalgebruik en de bouwefficientie de hoofdgedachte is. Theoretisch kan je het gebouw uit elkaar schroeven en elders weer neerzetten. Deze assemblagekwaliteit is benut om, zonder sloop, grote openingen in de gevel te maken. Op de plaats van deze openingen zijn nu balkons gekomen, geheel in de geest van het gebruik zijn deze geprefabriceerd en ter plaatse geassembleerd. De Wattbaan 27 grenst aan een drukke provinciale weg (de Plettenburgerbaan). De grootste uitdagingen was het waarborgen van de akoestische kwaliteit. Door lokale geluidschermen, suskasten en extra zware beglazing is een goed leefmilieu gerealiseerd. De buitenruimten worden deels tweezijdig en deels enkelzijdig afgeschermd. Bij het ontwerp zijn hoge isolatiewaarde en gunstige GRP uitgangspunt geweest. Dit heeft geresulteerd in een woongebouw met hogere duurzaamheid dan nieuwbouw, met lager energieverbruik en lagere milieulasten. Kortom deze goede transformatie is duurzamer dan nieuwbouw. Ook wordt gebruik gemaakt van actieve energieopwekking middels PVE-panelen. Voor een goede transformatie moet je dicht bij het gebouw blijven: de structuur bepaalt voor een groot deel de efficiente invulling. Het ontwerp is daarmee structuur-gestuurd in plaats van programma-gestuurd. Om ook in de uitvoering logisch te kunnen werken, is gebruik gemaakt van geprefabriceerde technische modules. Electra, verwarming en ventilatie zijn samen met de badkamer geprefabriceerd in de fabrieken van Logus. Doel en resultaat is het verminderen/minimaliseren van installatiewerkzaamheden op de bouw.

Succesfactoren

De projectontwikkelaar heeft in opdracht van de eigenaar met veel enthousiasme aan het project gewerkt. Dit enthousiasme werkte aanstekelijk. Alle betrokken partijen, zowel de Gemeente, architect, sloper en aannemer hebben constructief samengewerkt en waren bereid mee te denken. Door deze samenwerking is het project zeer succesvol afgerond: binnen budget en binnen planning.

Specifieke problemen en oplossingen

De grootste uitdaging was 'geluid', afkomstig van de provenciale weg die pal langs het gebouw loopt. Door lokale geluidschermen, suskasten en extra zware beglazing is het gelukt een goed leefmilieu te realiseren.       
Een ander aandachtspunt was de stedenbouwkundige inpassing. Door het opstellen van een geintegreerd inrichtingsplan met de vier eigenaren en een constructieve samenwerking tussen partijen, is het gebouw op een goede manier ingepast in de omgeving.

Energie en duurzaamheid

Alle appartementen worden opgeleverd met een energie-index < 0,6 en komen daarmee in aanmerking voor het energielabel A++ . GPR-score = hoog. Duurzaamheid door beperkte sloop.

Kenmerken

Bent u tevreden over deze pagina?