Afwegingskader voor woningcorporaties

Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2021
Gepubliceerd op:
23 oktober 2021

Afwegingskader voor woningcorporaties voor het beoordelen van particuliere woonzorginitiatieven.

Het komt geregeld voor dat een particulier wooninitiatief zich meldt bij een woningcorporatie met het verzoek hen te ondersteunen bij het ontwikkelen en exploiteren van een woonvorm. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ouderinitiatief of een initiatief van meerdere mensen die samen willen wonen.
Ga je daarop in? Hoe ga je daarmee om? Welke afwegingen maak je?

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen - voorheen Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ), heeft aan twee van haar experts die hier ervaring mee hebben, Henk Nouws en Guido de Ruiter, gevraagd om hun expertise en eerdere publicaties om te zetten in een kort afwegingskader. Dat heeft vorm gekregen in bijgevoegde download.

Dit afwegingskader is opgesteld ten behoeve van woningcorporaties, maar het staat andere organisaties natuurlijk vrij het ook te benutten.

Download

Bent u tevreden over deze pagina?