Afwegingskader WoonZorg-initiatieven

Laatst gecontroleerd op:
9 september 2022
Gepubliceerd op:
23 oktober 2021

Vanwege de toenemende behoefte aan woonruimte voor kwetsbare doelgroepen worden gemeenten in Nederland meer en meer geconfronteerd met initiatieven en ontwikkelingsplannen op dit gebied van woningcorporaties, zorgorganisaties, ontwikkelaars en particulieren.

Om te kunnen toetsen en beoordelen of daar in de gemeente ook daadwerkelijk vraag naar is, heeft Ditty Blom een integraal afwegingskader ontwikkeld. Met behulp van dit kader kunnen de diverse disciplines binnen de gemeente (Ruimte, Welzijn, Zorg etc.) gezamenlijk overwegen of het bouwplan gespiegeld is aan de woonzorgvisie van de gemeente en tegemoet komt aan de specifieke woonzorgbehoefte van de eigen kwetsbare doelgroepen.

Ditty Blom is expert bij het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA), voorheen Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ).

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?