Bewonersparticipatie: (Ver)ken je buurt

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022
Gepubliceerd op:
20 mei 2022

De meerwaarde van een verkenningsfase bij inbreidingsplannen. Praktische tips over wonen, zorg en samenwerking met burgers.

Veel gemeenten hebben te maken inbreidingslocaties. Wanneer je als gemeente hiermee aan de slag gaat, is de vraag hoe je bouwt aan een zorgzame buurt en versteviging van de gemeenschap. Het gaat daarbij om een intensieve integrale samenwerking tussen zowel het ruimtelijke als het sociale domein, de betrokken organisaties en de buurtbewoners.

EHA-expert Margrieta Haan heeft samen met Gerben Kamphorst (lid van het Expertteam Woningbouw) de gemeente Houten geholpen met het betrekken van omwonenden en toekomstige bewoners bij de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie uit de jaren 80, de Beverakker. Een locatie in een actieve buurt, met geïnteresseerde lokale wooninitiatieven, een woningcorporatie die iets anders wil en die verschillende kansen wil benutten en de vraag hoe je partijen goed kunt laten samenwerken.

In deze publicatie leggen Margrieta en Gerben de nadruk op het inbouwen van een goede verkenningsfase als zorgvuldige voorbereiding vóórdat je naar een programma van eisen toewerkt. Een voorbereiding met veel aandacht voor samenwerking met en gebruik maken van kennis uit de buurt.

De publicatie heeft ook aandacht gekregen in het plaatselijke nieuws.

Download

Overhandiging van de publicatie door RVO aan wethouder mevrouw Molenaar van de gemeente Houten, september 2022.

Bent u tevreden over deze pagina?