Boekje van Ellen - film en werkboek

Gepubliceerd op:
28 augustus 2023

De korte speelfilm 'Het boekje van Ellen' is een instrument om de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versterken.

De film toont de valkuilen van een fictief samenwerkingstraject. Een gemeente, ouderenraad, woningcorporatie, zorg- en welzijnsorganisatie willen gezamenlijk het leegstaande Mariaklooster ombouwen tot een wooncomplex voor ouderen waar ook zorg geleverd kan worden. Met veel humor komen herkenbare situaties in beeld. Hiermee worden ingewikkelde en soms pijnlijke momenten in de samenwerking bespreekbaar gemaakt. Het is een spiegel die discussie uitlokt over het proces van samenwerking.

De film is uit 2009 maar de hobbels en bobbels in het samenwerkingsproces zijn nog steeds actueel. De film kan partijen die werken aan een lokale of regionale woonzorgvisie, een gezamenlijk uitvoeringsprogramma of die samen een geclusterde woonvorm realiseren, helpen te reflecteren op de eigen samenwerking.

Download de bijlage voor de link en meer informatie over de film en voor het bestellen van het bijbehorende werkboekje. Er zijn nog enkele exemplaren leverbaar.

Bent u tevreden over deze pagina?