Catalogus woonvormen voor senioren

Gepubliceerd op:
21 mei 2022

Op 16 mei 2022 is tijdens het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De Catalogus van ZorgSaamWonen biedt ontwikkelaars inzicht in de hedendaagse woonvormen voor senioren in Nederland. De informatie is bruikbaar voor professionele partijen en voor bewonersinitiatieven.

Deze catalogus is een staalkaart van de verschillende typen woonvormen voor senioren die er op dit moment in Nederland zijn en geeft per type één of meer voorbeelden. Er zijn zes typen beschreven: mantelzorgwoning, kleinschalig wonen, woongroep, woongemeenschap, modern hofje en wooncomplex. Per type is er een algemene beschrijving die ingaat op de bedoeling van de woonvorm en een SWOT-analyse biedt. De voorbeelden geven diepgaande informatie over bewoners, woningen, complex, voorzieningen in en om het complex, gemeenschappelijkheid in de woonvorm, financiële aspecten en plattegronden. Daarmee maakt de catalogus referentieprojecten inzichtelijk en ondersteunt het de afwegingen van ontwikkelaars bij woningcorporaties of andere ontwikkelende partijen en van (toekomstige) bewoners bij de keuzes over nieuwe woonvormen voor senioren.

De catalogus is te vinden op www.zorgsaamwonen.nl

Daniëlle Harkes van ZorgSaamWonen is tevens expert bij het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen.

Bent u tevreden over deze pagina?